Sædprøven

​​

I får udleveret emballage og yderligere skriftlig og mundtlig instruks vedrørende sædprøven den dag, hvor tidspunktet for ægudtagning fastlægges.​

Sædprøven laves hjemme hos jer selv eller på klinikken, om morgenen på ægudtagningsdagen, og afleveres efter aftale kl. 8 eller 9 til en bioanalytiker i sædlaboratoriet ved siden af hvilestuen.

Det er bedst hvis sædprøven er så frisk som muligt, dvs. at den helst skal laves højst 1 time før den skal afleveres, - så har I lang transport, kan sædprøven laves på klinikken. 

Vi anbefaler at undlade at have sædudtømmelse et døgn før sædprøven.
Redaktør