Resultater af behandlingen 2021

Insemination (IUI)

Graviditetschance IUI-H / Insemination med mandens sæd:

  • Sandsynligheden for graviditet (positiv test) efter hver insemination med er 22,2% 

Graviditetschance IUI-D / Insemination med donorsæd:

  • Sandsynligheden for graviditet (positiv test) efter hver insemination med er 22,5% 

Reagensglasbefrugtning IVF/ICSI

Graviditetschance:

  • Sandsynligheden for graviditet (positiv test) efter hver ægoplægning er 53 %.
  • Sandsynligheden for at have en fin graviditet ved skanningen i 8. uge er 42 % efter hver ægoplægning 

Forskellen på positiv graviditetstest og fund ved skanningen i 8. uge skyldes, at ca. 20​ % vil abortere, heraf 10% meget tidligt. Dette kalders en biokemisk graviditet. En biokemisk graviditet viser sig ved blødning kort efter det tidspunkt, hvor graviditetsprøven tages og ved, at graviditetsprøven bliver negativ i løbet af en uges tid.
Af dem der bliver gravide, vil ca.1% vil have en graviditet udenfor livmoderen.
Af dem der føder, får ca. 2% tvillinger.

Frosne optøede æg

Graviditetschance

  • Sandsynligheden for graviditet (positiv test) efter hver ægoplægning er 47 %.
  • Sandsynligheden for at have en fin graviditet ved skanningen i 8. uge er 38 % efter hver ægoplægning  

Børn født efter IVF-behandling

Der er intet, der tyder på, at disse børn hyppigere har misdannelser end andre børn. De er med andre ord lige så sunde som alle andre børn.

Som til alle andre gravide, tilbydes nakkefoldsskanning + gennemskanning til screening for Downs Syndrom og misdannelser.

Børn født efter IVF-behandling vejer i gennemsnit 175 g mindre end andre børn. Dette kan være betinget af flere forhold. Det væsentligste er nok, at mødrene er relativt "gamle", eller at mange er opereret flere gange i underlivet. Det skyldes nok i mindre grad metoden graviditeten er opstået ved.

Børn født efter ICSI-behandling

Nogle mænd med svært nedsat sædkvalitet har små forandringer i kromosomerne. Enkelte af disse mænd vil desuden have øget disposition for udvikling af kræft i testiklerne.

Hvad angår forandringerne i kromosomerne, er vi i stand til at kortlægge nogle af disse ved kromosomanalyse samt specialundersøgelser af bestemte gener (blodprøve). Selv om undersøgelserne er normale, kan det ikke udelukkes, at der kan være forandringer i andre gener, som vi endnu ikke kender, men som er ansvarlige for den nedsatte sædkvalitet.

Undersøgelser af børn født efter ICSI som befrugtningsmetode, hvor manden har svært nedsat sædkvalitet, har vist, at drenge kan nedarve disse forandrede kromosomer og dermed få samme problem som deres far, både hvad angår nedsat sædkvalitet, og hvad angår øget disposition for udvikling af kræft i testiklerne.

Børn født efter behandling med optøede æg

Der er intet, der tyder på, at disse børn hyppigere har misdannelser end andre børn. Børn født efter oplægning af optøede æg, vejer det samme som børn efter spontan graviditet.

Tvillinger

Hovedproblemet er risikoen for tvillinger. IVF tvillinger har de samme risici, som tvillinger født efter spontan graviditet. Tvillingegraviditeter er ofte mere komplicerede, og der er øget risiko for at føde for tidligt.

Det er derfor væsentligt, kun at lægge ét befrugtet æg tilbage i livmoderen


Redaktør