Behandling med optøede befrugtede æg

Behandlingen med optøede æg "tæller ikke med" i de maksimalt 3 forsøg, der tilbydes i offentligt regi. Har I mere end et fint befrugtet æg, kan vi tilbyde nedfrysning af de resterende æg.  Det er imidlertid kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler nedfrysning. Ca. 50 % af parrene får nedfrosset ét eller flere æg.  De sidste 50 % har ikke "overskud" af æg, der kan nedfryses.​
​​
Vi er (siden januar 2017) gået over til hovedsageligt at dyrke æggene til 5. dagen (blastocyststadiet) inden nedfrysning. Disse ægs graviditeschance er væsentligt bedre end befrugtede æg frosset dag 2, hvilket var normal praksis tidligere.
 
 

Efter sommerferien 2018 gælder: 

Hvis du/I har en eller flere blastocyster i fryseren, vil din/jeres næste behandling være tilbagelægning af en optøet blastocyst. Det vil således ikke længere være muligt at starte på en frisk IVF/ICSI behandling, hvis du/I har en eller flere blastocyster i fryseren.

​​​​​

​Statistik

Når de frosne æg optøs, vil nogle æg gå tabt pga. fryse-tø processen, men vi har æg til oplægning hos 95 %.

Chancen for graviditet er 43 %, hver gang vi lægger et optøet æg op.

Hvordan går det børnene?

Erfaringer fra udlandet viser, at der ikke er øget forekomst af misdannelser hos børn født efter graviditet med optøede æg.

Fertilitetsloven og underskrifter

I skal underskrive en erklæring før nedfrysning og optøning af æggene. I bekræfter samtidig med jeres underskrift, at I er orienteret om og har accepteret, at hospitalet ikke kan gøres ansvarlig for evt. tab af nedfrosne æg, som følge af udefrakommende hændelser (brand, hærværk og lignende).

Fertilitets-loven tillader opbevaring af befrugtede æg i 5 år. Herefter bliver æggene destrueret. Æggene destrueres også, hvis parret går fra hinanden.

Hvis manden dør, har kvinden en mulighed for at anvende æggene, hvis manden forinden har givet skriftligt samtykke til dette.

Mulighed for barn nr. 2

Hvis I har fået et barn ved IVF-behandling og derudover har fået nedfrosset befrugtede æg, kan I bruge de optøede æg indenfor 5 år efter, at de er nedfrosset. I disse tilfælde er det således muligt at få 2 børn ved IVF-behandling i offentligt regi.

OBS! I skal selv være opmærksomme på at bruge de frosne æg inden de 5 år er gået.

Hvordan foregår behandlingen med frosne æg rent praktisk

Starttidspunkt i forhold til tidligere behandling

Har I en eller flere blastocyster (æg dyrket i 5 dage) i fryseren, skal disse anvendes før ny frisk IVF behandling.

Efter en frisk IVF-behandling, skal der være en pausemåned, inden en ny frisk behandling eller en behandling med frosne æg kan begyndes.
Efter en behandling med frosne æg, behøver der ikke være en pausemåned.

 

Tilmelding til brug af frosne æg

Du tilmelder dig behandling første hverdag efter menstruation start.
Det er en god idé, at I begge møder til den første konsultation, da det er vigtigt, at vi får begges tilladelse og underskrift. 

Et nedfrosset æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. 

Man kan behandle i en naturlig cyklus, hvor slimhinden i livmoderen udvikler sig selv. Vi vil imidlertid oftest anbefale, at slimhinden forbehandles med Østrogen og progesteron.

Behandling i en naturlig cyklus (uden stimulationsbehandling)

Ved hjælp af ultralydsskanning af ægblærer og livmoderslimhinden, startende ca. 10.-12. cyklusdag, finder vi det optimale tidspunkt for ægoplægningen.

Det videre forløb afhænger af, hvor tyk slimhinden er, og hvor stor den naturlige ægblære er. Måske skal du skannes et par gange, før tidspunktet for den ægløsnende indsprøjtning og den efterfølgende ægoplægning kan fastsættes.

Ægoplægningen foregår 7 dage efter indsprøjtning med ægløsningshormonet Ovitrelle®.

Behandling i stimuleret cyklus

Behandlingen består af tabletter med Østradiol: 3 tabletter á 2 mg dagligt, som skal tages fra 2. eller 3. cyklusdag. Da østradiolbehandling evt. kan give kvalme, anbefaler vi at du tager en tablet om morgenen og to om aftenen.

Ca. 10. - 12. cyklusdag får I tid til en skanning, hvor den videre plan lægges.

Når slimhinden er klar til det, suppleres med progesteron og ægoplægningen planlægges.

Antal æg til oplægning

Der vil blive oplagt et æg, såfremt der er et levedygtigt æg. I har 5 % risiko for, at der ikke er et æg, som kan anvendes, og at behandlingen derfor ikke kan gennemføres.

Vi oplægger kun ét æg per cyklus.

I stimuleret cyklus er det vigtigt at fortsætte østrogen- og progesteronbehandlingen, indtil graviditeten kan klare sig selv i 10. uge.
Redaktør