Injektionsbehandling

​Det meste af den hormonstimulation du skal have, tages som injektioner. Vi bruger forskellige præparater, som tages på forskellig vis.

 Vi underviser dig, så du er tryg ved at tage sprøjterne. Det kan være en overvindelse at skulle stikke sig selv. Hvis du vil, kan du prøve at stikke dig mens du er i klinikken.​ Du er også velkommen til at tage en ven med, som vi kan undervise i at give dig injektionerne.  


​​

​Injektionsteknik.

  • Vask hænderne.
  • Stil medicinen og øvrige remedier på en ren overflade.
  •  Vælg et hudområde på maven under navleniveau. Her optages medicinen hurtigst. Alternativt kan du stikke dig i låret.
  •  Tag fat i en hudfold.
  •  Før kanylen ind i en vinkel på 90 grader. Ikke alt for langsomt, da dette kan gøre mere ondt. Hvis du er meget tynd, kan du evt. lave en vinkel på 45 grader.
  • Slipdit tag i hudfolden, og injicer medicinen stille og roligt.
  • Vent 5 sekunder før du tager kanylen ud igen.
  • Hvis der ses lidt rest af medicin eller lidt blødning,  betyder det ingenting . Tør blot af med et rent stykke papir.

Den brugte kanyle/sprøjte/pen lægges i en kanyleboks. Denne kan afleveres på apoteket, når den er fyldt. Ved problemer med dette kan den afleveres på fertilitetsklinikken.​

Redaktør