Der er noget du selv kan gøre, for at forbedre dine chancer for graviditet

Det er ikke alt, som er undersøgt videnskabeligt, og ikke alle undersøgelser giver de samme resultater. Vores anbefalinger her tager udgangspunkt i gode, nyere, store og gerne danske undersøgelser på området. 

​​​

Vitaminer og folinsyre

Folinsyre er et vitamin, der kan nedsætte den i forvejen lave risiko, der er, for at føde et barn med neuralrørsdefekt. Allerede når graviditeten  planlægges, er det en god idé dagligt at tage en vitamin-pille med 400 mikrogram folinsyre. Det anbefales af fortsætte med Folinsyretilskud til og med 12. graviditetsuge.

​Rygning
Rygningen mindsker frugtbarheden ved
at påvirke æggestokkenes funktion,
at hæmme æglederne, samt
at påvirke slimhinden i livmoderen, så ægget har sværere ved at sætte sig fast
Det væsentlige er, at det hjælper at holde op med at ryge. Kvinder, som ophører med at ryge, opnår næsten samme chance for, at de befrugtede æg sætter sig fast, som kvinder, der aldrig har røget.

Rygning hos manden har kun betydning for parrets frugtbarhed, hvis barnløsheden skyldes dårlig sædkvalitet.
Nye undersøgelser viser, at både mandens og kvindens rygning nedsætter det
kommende barns antal æg og sædceller.

Lykkes det begge parter at ophøre med at ryge, har man også beredt et godt indeklima for et kommende barn. Her ved vi, at passiv rygning har væsentlig betydning for barnets risiko for luftvejssygdomme, vuggedød, mellemørebetændelse og allergi.
Vores anbefaling til par som planlægger graviditet
– hold op med at ryge!
Tal med os, hvis du har brug for hjælp til rygestop - vi hjælper gerne!

Alkohol
Der er lidt uenighed om, hvad alkohol betyder for frugtbarheden. Nogle udenlandske undersøgelser har ikke kunnet påvise nogen effekt af moderate mængder alkohol (mindre end 5 genstande om ugen). Derimod har en nyere
dansk undersøgelse vist, at selv beskedne mængder alkohol kan mindske kvinders frugtbarhed væsentligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler at kvinden ikke drikker alkohol når hun er gravid.
Til gengæld er der enighed om at  risikoen for spontan abort er øget tre gange og risikoen for dødfødsel 2½ gang, hvis man drikker fem eller flere genstande om ugen.
Alkoholforbruget hos mænd ser ikke ud til at spille nogen væsentlig rolle, så længe der er tale om et forbrug på 10 genstande om ugen eller mindre.

Kaffe
Kvinden skal op på 5 daglige kopper kaffe, før det har nogen væsentlig betydning for, hvor længe det tager at blive gravid. Risikoen for abort øges allerede efter 3 kopper kaffe, så derfor råder vi til et forbrug på max. tre kopper om dagen.

Overvægt (BMI over 30)
Mange overvægtige kvinder har svært ved at blive gravide.  Årsagen er, at hormonsystemet forstyrres af fedtvævet. Fedtvæv danner en række hormoner, som har betydning for den kvindelige menstruationscyklus. Ved svær overvægt er det ikke ualmindeligt, at kvinden helt ophører med at have ægløsning, eller at disse bliver uregelmæssige. 
Et andet problem med overvægt, er en øget risiko for tidlige aborter. Mange opdager aldrig, at de har været gravide, fordi den tidlige abort blot kan vise sig som en lidt forsinket, kraftig menstruation.
Chancen for at blive gravid ved reagensglasbefrugtning er også lavere ved overvægt. Jo større overvægt,  jo større er problemerne.
Det har også betydning, hvordan fedtvævet er fordelt. Jo mere fedt man har midt på maven, dvs. jo mere taljefedt i forhold til hoftefedt, jo større er frugtbarhedsproblemet.
Endelig er risikoen for komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel forøget hos kvinder med svær overvægt f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge og blodprop i benene. Chancen for at få et levende og raskt barn er mindre hos overvægtige.
Det har i studier vist sig, at hvis overvægtige kvinder taber 10 % af deres vægt (eller mere, hvis overvægten er stor), vil 90 % af dem, som havde menstruationsproblemer, igen få regelmæssig menstruation – og ægløsning. Tre fjerdedele vil blive gravide, heraf en tredjedel uden behandling.
Risikoen for tidlig abort bliver næsten normal efter vægttabet.
Disse fund har medført, at vi tilråder, at kvinder med BMI over 30 taber 10 % af deres vægt (ellermere ved svær overvægt) for at opnå normal ægløsningsfunktion, en acceptabel chance for graviditet uden behandling, bedst mulige chancer
for graviditet ved behandling og mindre risiko for abort.

Svær overvægt hos mænd nedsætter sædkvaliteten.

Vi er klar over, at det ikke er nemt at tabe sig. 
Tal med os, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med et vægttab - vi hjælper gerne!

Redaktør