Behandling med donoræg

​​

Forudsætninger for at modtage behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik:

 • ​Ved ægdonation gælder de samme regler, som for IVF behandling med egne æg, bortset fra at enlige kvinder ikke kan behandles, da sæddonation samtidig ikke er lovligt.
 • Kvinden skal have en mand, som kan befrugte æggene.
 • Parret skal være uden fælles barn.
 • Kvindens BMI må være højst 32.
 • Vi skal modtage henvisningen inden kvinden er 39 år. 
 • Behandling afsluttes, når kvinden er fyldt 40 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne æg.

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • ​Hvis kvinden ikke danner æg
 • Hvis kvinden udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller, enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Tidligere forsøg med anvendelse af egne æg udelukker ikke ægdonation. Blot må der samlet maksimalt tilbydes 3 ægoplægninger og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger.
 • Hvis tilstande hos kvinden gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis kvinden har en alvorlig arvelig sygdom. 


Behandling på Herlev Fertilitetsklinik

​I har mulighed for at blive behandlet med IVF og donor æg på Herlev Fertilitetsklinik, hvis I opfylder et af nedenstående:

 

Hvis I opfylder ovenstående kriterierne for behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik, og I selv kender en kvinde, som ønsker at donere æg til jer. I så fald skal I bede jeres læge sende en henvisning på jer begge. Jeres donor behøver ikke nogen henvisning. I kan læse mere i pjecen Ægdonation med kendt ægdonor

Eller

Vi er igang med at etablere muligheden for, at kvinder som ikke selv er i fertilitetsbehandling, kan donere æg. Der er følgende muligheder for at donere æg:

 • Anonym ægdonation (her videregives kun en basisprofil)
 • Ægdonation med udvidet profil (her oplyser donor nogle flere ting om sig selv)
 • Åben ægdonation (her kan et kommende barn, når det fylder 18 år, få oplysninger om donors identitet, og hermed mulighed for at kunne kontakte ægdonor)

Hvis I er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, og efter forsøg på behandling har behov for ægdonation, vil I, når vi har donoræg til rådighed, have mulighed for at ​​blive på Herlev Fertilitetsklinik. 

 

Du kan læse mere om sæd - og ægdonation i pjecen

Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation


 

 

Redaktør