Ændringer i tid for tilmelding / åbningstid

Sekretariatet og sygeplejerskerne har fælles telefonnummer: 38 68 48 70.

Undgå så vidt muligt at ringe i tidsrummene 8.30-9.00 og 12.30-13.00 (tirsdage 12.00-13.00), idet der her kan opstå lang kø på telefonen grundet mødeaktivitet på klinikken.

​​​​

OK 2018 - den varslede konflike er nu suspenderet                                 

Der er nu indgået forlig på det regionale område, som bl.a. omfatter hospitalerne og herunder Fertilitetsklinikken.

Forligsresultatet skal nu til afstemning, hvilket forventes at blive efter 11. maj.

Det betyder, at den tidligere varslede konflikt - og for Fertilitetsklinikkens vedkommende lockout - er suspenderet indtil resultatet af afstemningen er offentliggjort.

Hvis der stemmes nej til forligsresultatet, kan en konflikt træde i kraft på 5. dagen herefter.

I tilfælde af lockout, har Fertilitetsklinikken fået tilladelse til at have et meget begrænset nødberedskab til akutte opgaver, hvilket blandt andet indebærer, at vi kan færdiggøre igangværende IVF/ICSI behandlinger med ægudtagning, hvis kvinden allerede er startet på hormonstimulation.

Hvis konfliktsituationen medfører aflysning/ændring af planlagt behandling, vil vi forsøge at give individuel orientering gennem e-boks og mere generel information på hjemmesiden.   


Med venlig hilsen

Fertilitetsklinikken 29. april 2018.

______________________________________________________________

Forårets helligdage 2018

Klinikken er åben på alle helligdage (lukket søndage)

Der vil dog være reduceret telefontid disse dage.

Telefontider på helligdagene:

1. Maj:

Tirsdag ​1/5: 8-12

​Kristi himmelfart:

Torsdage 10/5: 8-8.30

Fredag 11/5: 8-8.30 + 13-14.30

Lørdag 12/5: 8-8.30

​Pinsen:

Lørdag 19/5: 8-8.30

Søndag 20/5: Lukket

Mandag 21/5: 8-8.30 + 13-14.30

​Grundlovsdag

Tirsdag 5/6:  8-8.30 + 13-14.30

__________________________________________________________

Sommerlukkeplan 2018

Klinikken er lukket i ugerne 28 - 29 - 30

Sidste tilmelding til behandling før sommerferien:

  • Langt skema (skems 3): 7. maj
  • Kort skema (skema 4): 15. juni
  • Frosne æg: 15. juni
  • Insemination: 15. juni

Første tilmelding til behandling efter sommerferien:

  • Langt skema (skems 3): 18. juni
  • Kort skema (skema 4): 30. juli
  • Frosne æg: 30. juli
  • Insemination: 30. juli

___________________________________________________________


Redaktør