​​

Beskyttelse mod afskedigelse

​Information om beskyttelse mod afskedigelse fra arbejdspladsen i forbindelse med fertilitetsbehandling 

​Når man har fortalt sin arbejdsgiver, at man er i behandling for barnløshed, er man omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse mod afskedigelse. Den særlige beskyttelse betyder, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en kvinde med henvisning til, at hun er i behandling for barnløshed - eller på anden måde behandle hende ringere end andre ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Med hensyn til at holde barsel- og forældreorlov gælder ligebehandlingslovens beskyttelse for begge forældre. Dette ændrer dog ikke på fraværet fra arbejdspladsen, hvilket oftest er det der skaber udfordringer for arbejdsgiveren!  Der er altså ikke en garanti mod afskedigelse.​
Redaktør