Zika virus

​4. juli 2019: Bemærk Sundhedsstyrelsens ændrede anbefalinger for karantæne ved mulig eksponering for Zikavirus

​Zika virus

Smitte med zika-virus via myggestik i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zika-virus (se nedenfor).

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

For at forebygge smitte anbefaler Statens Serum Institut at:


  • Kvinder, der har rejst i områder med zikavirus, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.

  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomst fra et område med zikavirus, uanset om manden har haft symptomer på infektion med zikavirus eller ej.

  • For par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus, anbefales det at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter hjemkomst.


LiAlle områder markeret med lilla indbefatter karantæne nk til Statens Seruminstitut for mere information

 Alle områder markeret med lilla i linket indbefatter karantæne.

USA

Der har ikke været konstateret smitte med Zika i USA siden 2017 og derfor skal rejsende fra USA ikke i karantæne for nuværende (August 2019).

Du kan selv holde dig opdateret her:

Link til USA hjemmeside om Zika

Redaktør