Zika virus

​4. juli 2019: Bemærk Sundhedsstyrelsens ændrede anbefalinger for karantæne ved mulig eksponering for Zikavirus

​Zika virus

Smitte med zika-virus via myggestik i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zika-virus (se nedenfor).

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

For at forebygge smitte anbefaler Statens Serum Institut at:


  • Kvinder, der har rejst i områder med zikavirus, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.

  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomst fra et område med zikavirus, uanset om manden har haft symptomer på infektion med zikavirus eller ej.

  • For par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus, anbefales det at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter hjemkomst.


Link til Statens Seruminstitut for mere information

 

Redaktør