Coronavirus og Zikavirus

COVID-19:

Nyheder om ændringer i tilmelding ses under KONTAKT på forsiden af hjemmesiden.

COVID-19

For at forebygge smitte anbefaler​ Styrelsen for Patientsikkerhed, og hermed også Fertilitetsklinikken,  at:

  • Hvis man kan have været udsat for en mulig smitte fra et påvist tilfælde af coronavirus/lungebetændelse, samt hvis man har været  i områder/lufthavne med transmission, må man ikke komme i Fertilitetsklinikken i 14 dage efter den mulige smitte, og man skal udsætte sin fertilitetsbehandling samt donation af sæd og æg i 14 dage efter den mulige smitte.
  • Hvis man har overstået en påvist coronavirus-infektion, må man først komme i Fertilitetsklinikken 48 timer efter ophør af symptomer og endt behandling, og man skal udsætte sin fertilitetsbehandling eller sæd/æg donation i mindst 48 timer efter ophør af symptomer og endt behandling.

Spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen om ny coronavirus

Zika virus

Smitte med zikavirus via myggestik i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zikavirus (se nedenfor).

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

For at forebygge smitte anbefaler Statens Serum Institut at:

  • Kvinder, der har rejst i områder med zikavirus, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.
  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.
  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomst fra et område med zikavirus, uanset om manden har haft symptomer på infektion med zikavirus eller ej.
  • For par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus, anbefales det at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter hjemkomst.

LiAlle områder markeret med lilla indbefatter karantæne nk til Statens Seruminstitut for mere information

 Alle områder markeret med lilla i linket indbefatter karantæne.

Zika i forbindelse med rejser til USA

Der har ikke været konstateret smitte med Zika i USA siden 2017 og derfor skal rejsende fra USA ikke i karantæne for nuværende (August 2019).

Du skal selv holde dig opdateret her:

Link til USA hjemmeside om Zika

Redaktør