​​​

Coronavirus og Zikavirus

COVID-19:

Nyheder om ændringer i tilmelding ses under KONTAKT på forsiden af hjemmesiden.

COVID-19

For at forebygge smitte anbefaler​ Styrelsen for Patientsikkerhed, og hermed også Fertilitetsklinikken,  at:

  • Hvis man har symptomer på smitte med coronavirus, skal man lade sig teste.
  • Hvis man har overstået en påvist coronavirus-infektion, må man først komme i Fertilitetsklinikken på 5. dagen efter positiv test, og kun hvis man ikke er syg med feber.

Spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen om ny coronavirus

Zika virus

Smitte med zikavirus via myggestik i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zikavirus (se nedenfor).

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

For at forebygge smitte anbefaler Statens Serum Institut at:

  • Kvinder, der har rejst i områder med zikavirus, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.
  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.
  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomst fra et område med zikavirus, uanset om manden har haft symptomer på infektion med zikavirus eller ej.
  • For par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus, anbefales det at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter hjemkomst.

Link til Statens Seruminstitut vedr. Zika virus​
Alle områder markeret med lilla i linket indbefatter karantæne.

Zika i forbindelse med rejser til USA

​Du skal selv holde dig opdateret her:

Link til USA hjemmeside om Zika

Redaktør