Zika virus

​Zika virus

Smitte med zika-virus via myggestik i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zika-virus (se nedenfor).

https://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

For at forebygge smitte anbefaler Statens Serum Institut at:

Kvinder, der har rejst i områder med høj risiko for smitte (kategori 1 lande), skal vente mindst 2 måneder efter hjemkomst med at blive gravide, samt udskyde ikke-nødvendige rejser til de pågældende områder indtil efter graviditet.

Mænd, der har rejst i de pågældende områder, skal vente 6 måneder, før de må forsøge at gøre deres partner gravid, hvilket også gælder ved aflevering af sædprøve med henblik på fertilitetsbehandling.

Mænd med en gravid partner, anbefales at anvende kondom under resten af graviditeten. Hvis partneren ikke er gravid, anbefales det, at parret anvender prævention (af en hvilken som helst art) i 6 måneder efter hjemkomsten, for ikke at overføre smitte til en eventuel graviditet i denne periode.

Link til Statens Seruminstitut

 

Redaktør