Udgifter til medicin

​Information om egenbetaling og udgifter til medicin i forbindelse med behandling 

​​

​Begrænset egenbetaling til fertilitetsmedicin

Medicin/hormoner til behandling af barnløshed er dyr. 

Til gengæld er der et loft over din egen udgift til medicinen, hvilket betyder at din maksimale udgift til medicin (billigste præparat) blive ca. 4.000 kr. pr. år.

Et år beregnes som en periode på 12 måneder, startende den dato du køber medicin første gang. Herefter starter du på en ny periode.​

Parallelimport

Da der er parallelimport på visse produkter, kan der være en prisforskel mellem originalproduktet og det parallelimporterede produkt. Der kan derfor være en mindre ekstra egenbetaling svarende til prisforskellen, hvis du vælger originalproduktet.

Sygesikringen Danmark giver tilskud efter deres normale regler

Du kan få tilskud til dine udgifter, hvis du er medlem af sygesikring Danmark: 

  • Gruppe 1: 100% dækning for billigste præparat.
  • Gruppe 2: 100% dækning for dyrere præparat. 
  • Gruppe 5: 50% dækning for billigste præparat.
  • Basis: ingen tilskud
Det er muligt øjeblikkeligt at skifte til gruppe 1 eller 2, hvis du har været i Basis-Sygeforsikring eller Gruppe 5 i mindst 12 måneder.

Redaktør