§ 56 fraværsaftale

​Information om fravær fra arbejdspladsen i forbindelse med fertilitetsbehandling (§56)

For kvinden der behandles gælder, at undersøgelser og behandling for barnløshed betragtes som sygefravær og dermed lovligt fravær fra arbejde. Hvis kvinden indgår en § 56-aftale, kan hendes arbejdsgiver få økonomisk refusion fra 1. fraværsdag, der skyldes barnløshedsbehandlingen.

Alle lønmodtagere har mulighed for at ansøge om en § 56-aftale, hvad enten man får løn eller sygedagpenge under sygefravær og uanset, om man er privat eller offentligt ansat.

En § 56-aftale indgås mellem kvinden og arbejdsgiveren og skal godkendes af kvindens bopælskommune. Det er imidlertid ikke altid at kommunen vil godkende en sådan ansøgning!

Til brug for ansøgning bruges blanket dp 211, der kan rekvireres hos kommunen eller på  www.borger.dk
Blanketten underskrives af arbejdsgiveren, og returneres til kommunen.

Partneren, som ofte gerne vil deltage i scanninger og ægudtagning, må selv dække sit fravær fx. ved at bede om en feriedag.

Redaktør