​​​

Henvisning til fertilitetsbehandling og undersøgelser før behandlingsstart.

​​For at komme i behandling på Fertilitetsklinikken, skal man henvises af en læge, som har vurderet at det er medicinsk begrundet og rimeligt at forsøge fertilitetsbehandling.​​ Henvisende læge iværksætter nedennævnte forundersøgelser.

​Kriterier for at komme i behandling

 • Både enlige kvinder og par kan behandles.
 • Par skal være uden fælles barn.
 • Enlige skal være barnløse.
 • Kvindens BMI må højst være 35,0
 • Henvisningen skal sendes inden kvinden fylder 40 år
 • Behandling afsluttes, når kvinden fylder 41 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne æg.​​

Henvisningen
Både manden og kvinden skal henvises af egen læge, en speciallæge eller en sygehusafdeling. Hvis henvisningerne ikke sendes samlet, er det vigtigt at angive partnerens navn og cpr. nr. på henvisningen.

For enlige eller lesbiske gælder, at kun den behandlede kvinde skal henvises.
​Ved uforklaret infertilitet, kan par henvises efter et års forsøg på at opnå graviditet.

Ved kendt årsag, kan henvisningen sendes straks.

Første samtale

Når der er svar på alle forundersøgelser ( se nedenfor), indkalder Fertilitetsklinikken til et indledende besøg, hvor der vil blive optaget journal og planlagt behandling.
Ved dette besøg vil kvinden, som skal behandles:
 • få foretaget en vaginal ultralydsscanning for at se æggestokkene og livmoderen
 • få målt blodtryk
 • blive vejet

Ved dette besøg vil en partner:

 • få målt blodtryk

Herefter skal I begge skrive under på diverse samtykkeerklæringer om, at I ønsker behandling.

Evt. vil lægen ordinere supplerende undersøgelser, hvis dette er relevant for planlægningen.

​​Se aktuel ventetid til fertilitetsbehandling her

Start på behandling med insemination

Når alle undersøgelser er i orden, og alle informationer er givet,  kan I  ved menstruationsstart tilmelde jer behandling med insemination.

Start på behandling med IVF

Ved IVF-behandling kan I først starte behandling, når I har set informationsfilmen om IVF. Alle som skal starte IVF behandling, får denne film tilsendt ca. 1 uge før 1. samtale i klinikken.

Forundersøgelser via henvisende læge

Undersøgelser på kvinden

 • Undersøgelse af æggelederne med henblik på om der er passage. Denne undersøgelse er ikke nødvendig før reagensglasbehandling.
 • Smear = celleprøve fra livmoderhalsen (max 3 år gammel)
 • Podning for chlamydia (max 6 mdr. gammel)
 • Blodprøver, som skal analyseres på et vævs-certificeret laboratorium (Herlev Hospital eller Rigshospitalet)
  • HIV-test (HIV 1-2)
  • Hepatitis B surface antigen (HBsAg)
  • Hepatitis B core antistoffer (HBcAb)
  • Hepatitis C (HCV antistof)​

 Yderligere blodprøver på kvinden:

 • ​Rubella, (røde hunde). Hvis testen er negativ, anbefales vaccination, og forsøg på graviditet må tidligst ske en måned efter vaccinationen.
 • AMH og TSH ( samt TPO antistoffer, hvis TSH > 2,5).
 • Ved anovulation/ cyklus > 35 dage suppleres med:​
  • Prolaktin, androgenstatus, HbA1c, lipidstatus og proinsulin C peptid.

 Undersøgelser på manden

 • Sædanalyse med henblik på vurdering af sædkvaliteten
 • Blodprøver, som skal analyseres på et vævs-certificeret laboratorium (Herlev Hospital eller Rigshospitalet)
  • HIV-test (HIV 1-2)
  • Hepatitis B surface antigen (HBsAg)
  • Hepatitis B core antistoffer (HBcAb)
  • Hepatitis C (HCV antistof)​


Redaktør