Nyt om COVID-19

Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende COVID-19, så hold dig orienteret her!

Opdateret senest 25. august 2020.

Fra 25/8-20, vil alle, som ikke selv har mundbind med (patient + evt. ledsager), få udleveret et mundbind ved henvendelse i sekretariatet. Mundbindet tages på når I har afsprittet hænderne. Mundbindet tages af ude i mellemgangen, før I går helt ud - eller beholdes, hvis I skal videre med offentlig transport.

Ledsagere venter stadig udenfor og ringes ind.

Nedenfor, kan du læse mere om forholdsreglerne ved besøg i klinikken.

Det gælder stadig, at hvis vi med denne yderligere åbning ikke kan efterleve myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand mm, kan vi være nødt til alligevel at udsætte jeres behandling.

​​​​

CORONA (COVID-19)

Forholdsregler i klinikken

Genåbning af vores klinik er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det skal være forsvarligt for jer som patienter at komme i klinikken, og forsvarligt for personalet. 

Det betyder for dig/jer at:

 • For at kunne begynde behandling skal du/I være 100% raske uden symptomer på Corona smitte.
 • Har du/I haft påvist COVID-19, eller haft symptomer, må I først begynde behandling, når I har været uden symptomer i mindst 48 timer.
 • Du må gerne have en ledsager/partner med, men denne skal vente på området udenfor klinikken. Du skal så ringe efter vedkommende, når du bliver kaldt ind på stuen.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid. Ellers vent udenfor, og henvend dig i sekretariatet til aftalt tid.
 • Der må max være 5 i venteværelset. Hvis der ikke er flere ledige stole i venteværelset, vil vi bede dig/jer vente på området udenfor klinikken.
 • I skal spritte hænder før I går ind på undersøgelsesstuen, og når I forlader undersøgelsesstuen igen.
 • I skal røre ved så få ting som muligt på afdelingen.
 • I skal huske at holde afstand.
 • Bliver du eller din partner syg, vil din behandling blive afbrudt.
 • Partner-samtykke til frysebehandling (FER) sker via E-boks, hvis partneren ikke er med ved start-besøget 


Dispensation

Bevirker aktuelle lukning af fertilitetsklinikken pga COVID-19

 • at du passerer aldersgrænsen på 41 år for behandling eller
 • 5-årsgrænsen for anvendelsen af kryopræserverede blastocyster passeres, er der mulighed for dispensation herfor, i en kortere periode, efter genåbning af klinikken.


Vigtigt at vide forud for 1. samtale:

 • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk , hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med Fertilitetsklinikken. Kan hentes som app via App Store og Google Play.
 • For at få det bedste udgangspunkt til samtalen, er det vigtigt at de tilsendte spørgeskemaer og samtykke til udveksling af helbredsoplysninger returneres inden samtalen. Du og din eventuelle partner har modtaget spørgeskemaer som vedhæftede filer sammen med din indkaldelse via E-boks.
 • LINK til spørgeskemaer

CORONA (COVID-19) – english

IMPORTANT regarding your appointment in the Fertility Clinic: 

To begin treatment you and your partner have to be without any symptoms of Covid-19.

If you or your partner have been positive for COVID-19, or if you have had symptoms, you have to wait 48 hour after last symptom, before starting treatment.

If you get symptoms during your treatment, your treatment will be cancelled.

It is possible, to a partner, to participate in the consultation in the clinic., but the partner have to wait outside the clinic, until the consultation begins. You then have to call for your partner to come into the clinic

When you enter the clinic, you have to desinfect your hands. You will be delivered a face mask to wear until you leave the clinic again. You also have to desinfect your hands before leaving the clinc.

Informationsmødet om IVF-behandling 20. august er aflyst. 

 I, som har tid til informationsmøde den 20. august, i stedet modtage et link til en IVF-informationsfilm i jeres e-boks.

I kan herefter forvente, at kunne starte IVF-behandling, når I har set filmen og har været til 1. lægesamtale.

Redaktør