Nyt om COVID-19

Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende COVID-19, så hold dig orienteret her!

Opdateret senest 20. maj 2020.

Fra 20. maj 2020 kan alle kvinder, som har været til informationsmøde i januar, februar og "marts" 2020, nu tilmelde sig

IVF/ICSI behandling.

Det gælder stadig, at hvis vi med denne yderligere åbning ikke kan efterleve myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand mm, kan vi være nødt til alligevel at udsætte jeres behandling.

Læs mere om betingelserne, og hvem der må starte behandling nedenfor.

Se plan for forårets helligdage og sommerferien sidst på denne side.

​​​​

CORONA (COVID-19)

Gradvis åbning

Vi begyndte den 21/4 at åbne gradvist op for visse for fertilitetsbehandling. Dette på baggrund af regeringens udmelding om gradvis åbning af sundhedsvæsnet.

Vi vurderer uge for uge, hvem der kan starte behandling, og derfor kan nedenstående plan ændres.

Færre kan begynde behandling, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at minimere smitterisikoen.

Det er på ledelsesniveau besluttet, at følgende behandlinger foreløbig kan starte:

 • Alle kvinder, som skal starte en frisk, stimuleret behandling (IVF/ICSI), og allerede har været til informationsmøde - eller som har fået tilsendt link til IVF-informationsfilmen og set den

 • Alle som skal bruge frosne befrugtede æg
 • Alle som skal have inseminationsbehandling

Hvem kan ikke starte endnu:

 • Alle som mangler et IVF/ICSI informationsmøde - læs mere om informationsmøderne længere nede på siden


Forholdsregler i klinikken

Genåbning af vores klinik vil naturligvis ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det skal være forsvarligt for jer som patienter at komme i klinikken, og forsvarligt for personalet. 

Det betyder for dig/jer at:

 • For at kunne begynde behandling skal du være 100% rask uden symptomer på Corona smitte.
 • Har du haft påvist COVID-19, eller haft symptomer, må du først begynde behandling, når du har været uden symptomer i mindst 48 timer.
 • Du skal komme alene, dvs. ingen partner eller ledsager med.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid. Ellers vent udenfor, og henvend dig i sekretariatet til aftalt tid.
 • Der må max være 3 i venteværelset. Hvis der ikke er flere ledige stole i venteværelset, vil vi bede dig vente udenfor klinikken.
 • Du skal spritte dine hænder før du går ind på undersøgelsesstuen, og når du forlader undersøgelsesstuen igen.
 • Du skal røre ved så få ting som muligt på afdelingen.
 • Du skal huske at holde afstand.
 • Bliver du eller din partner syg, vil din behandling blive afbrudt.
 • Partner-samtykke til frysebehandling (FER) sker via E-boks
 • Alle forsamtaler holdes som telefonkonsultationer
 • Graviditetsskanninger genemføres som planlagt


Dispensation

Bevirker aktuelle lukning af fertilitetsklinikken pga COVID-19

 • at du passerer aldersgrænsen på 41 år for behandling eller
 • 5-årsgrænsen for anvendelsen af kryopræserverede blastocyster passeres, er der mulighed for dispensation herfor, i en kortere periode, efter genåbning af klinikken.


Vigtigt at vide forud for 1. samtale:

 • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk , hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med Fertilitetsklinikken. Kan hentes som app via App Store og Google Play.
 • For at få det bedste udgangspunkt til samtalen, er det vigtigt at de tilsendte spørgeskemaer og samtykke til udveksling af helbredsoplysninger returneres inden samtalen. Du og din eventuelle partner har modtaget spørgeskemaer som vedhæftede filer sammen med din indkaldelse via E-boks.

CORONA (COVID-19) – english

The clinic is from 12. may 2020, open for some treatments:

 • Treatment with insemination.
 • Treatment  with frozen embryos.
 • Fresh IVF/ICSI treatment, if you have attended our information meeting and have had a consultation with a doctor.

The Clinic is still closed for treatment:

 • If you have not yet attended our information meeting
 • If you have not yet had a consultation with a doctor


IMPORTANT regarding your appointment in the Fertility Clinic: 

 • For all visits the woman must appear alone (incl. pregnancy scan)

 • Patients with their first appointment in the clinic, will instead receive a phone call or the appointment will be rearranged.

 • If you have been positive for COVID-19, or if you have had symptoms, you have to wait 48 hour after last symptom, before starting treatment.

 • If you get symptoms during your treatment, your treatment will be cancelled.

Informationsmødet om IVF-behandling 28. maj:.

I, som har tid til informationsmøde den 28. maj, vil i slutningen af juni modtage et link til en informationsfilm i jeres e-boks.

I kan herefter forvente, at kunne starte IVF-behandling, når klinikken åbner efter sommerferien, dvs fra den 3. august 2020.

_______________________________________________________

FORÅRETS HELLIGDAGE 2020

Klinikken er åben alle helligdage (undtagen søndage)

Telefontid på alle helligdage: Kl. 8.00 - 8.30

______________________________________________________

SOMMERLUKKEPLAN 2020

Klinikken er lukket uge 29 - 30 - 31

Sidste tilmelding til behandling før sommerferien:

 • IVF lang protokol: 11. maj

 • IVF kort protokol: 20. juni

 • Brug af frosne æg: 20. juni

 • Insemination: 20. juni

Første tilmelding til behandling efter sommerferien:

 • IVF lang protokol: 22. juni

 • IVF kort protokol: 3. august

 • Brug af frosne æg: 3. august

 • Insemination: 3. august
Redaktør