​​​​​​​​​​​​​​

Nyt om COVID-19

Her kan du læse om forholdsreglerne ved besøg i klinikken samt anbefalinger vedrørende vaccination og graviditet.

Senest opdateret 9. maj 2022

Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende COVID-19, så hold dig orienteret her! 

CORONA (COVID-19)

Vær opmærksom på, at hvis du er i gang med et vaccinationsprogram, skal du have modtaget 2. vaccination, inden du kan starte behandling. Vi anbefaler dog, om muligt,  at  alle 3 vaccinationer gennemføres inden opstart. Alternativt skal du vente med 3. vaccination, til du er i 2. trimester.

 Se anbefalinger fra Statens Seruminstitut vedrørende Covid-19 vaccine og graviditet. 

Forholdsregler i klinikken

Besøg i klinikken sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det skal være forsvarligt for jer som patienter at komme i klinikken, -og forsvarligt for personalet. Alle som har symptomer, opfordres til at anvende mundbind, da det er vigtigt, at der fortsat er personale til at gennemføre behandlingerne.

Det betyder for dig og din evt. partner, uanset vaccinationsstatus:

  • Hvis du har symptomer på Corona smitte - ondt i halsen, muskelsmerter, hoste og feber -  skal du lade dig teste og kontakte klinikken mhp. evt. ændring af kontroltid/aflysning af behandlingen.
  • Har du har fået påvist COVID-19, må du tidligst møde i klinikken 4 fulde døgn efter positiv test, og tidligst 48 timer efter symptomophør.
  • Dvs. ved positiv test mandag kl. 7.30, må du tidligst kommer fredag k. 7.30. 
  • Du må selvfølgelig kun komme, hvis du er rask. Du skal være feberfri, men du må gerne have lidt hoste og snue.
  • Bliver du syg, vil din behandling blive afbrudt. 
  • NB! Hvis behandlingen afbrydes pga. COVID-19 infektion, vil den IKKE  tælle med i de samlede behandlinger. 
  • I skal spritte hænder før I går ind på undersøgelsesstuen, og når I forlader undersøgelsesstuen igen.

CORONA (COVID-19) – english

IMPORTANT regarding your appointment in the Fertility Clinic: 

If you have any symptoms of COVID-19, you have to be tested.

If you are tested positive for COVID-19, you have to wait 4 completed days after positive test,  and minimum 48 hours after symptoms, before starting treatment.

After the 4 days you have to be without fewer before starting treatment.​

If you get symptoms and are tested positive during your treatment, your treatment will be cancelled, and the cycle will not count in the total treatments offered.​

When you enter the clinic, and again when you leave the clinic, you have to disinfect your hands.​


Redaktør