Nyt om COVID-19

Her kan du læse mere om forholdsreglerne ved besøg i klinikken.


​​​​

Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende COVID-19, så hold dig orienteret her! 

CORONA (COVID-19)

I øjeblikket bliver mange indkaldt til vaccination mod Covid-19. Vær opmærksom på, at hvis du er i gang med et vaccinationsprogram, skal du have modtaget 2. vaccination, inden du kan starte behandling. Alternativt skal du vente med 2. vaccination, til du er i 2. trimester.

 Se anbefalinger fra Statens Seruminstitut vedrørende Covid-19 vaccine og graviditet. 

Forholdsregler i klinikken

Genåbning af vores klinik er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det skal være forsvarligt for jer som patienter at komme i klinikken, og forsvarligt for personalet. 

Det betyder for dig/jer at:

  • For at kunne begynde behandling skal du/I være 100% raske uden symptomer på Corona smitte - ondt i halsen, muskelsmerter, hoste og feber.
  • Har du/I haft påvist COVID-19, eller haft symptomer, må I først begynde behandling, når I har været uden symptomer i mindst 48 timer.
  • Bliver du eller din partner syg, vil din behandling blive afbrudt.
  • Du/I skal ikke længere anvende mundbind.
  • Du skal møde til tiden, ikke før tid. 
  • Det er stadig vigtigt at overholde afstand i venteområder. Hvis der ikke er plads til dette, vil vi bede din partner vente i mellemgangen eller på området udenfor klinikken.
  • I skal spritte hænder før I går ind på undersøgelsesstuen, og når I forlader undersøgelsesstuen igen.
  • Partner-samtykker sker via E-boks. 

CORONA (COVID-19) – english

IMPORTANT regarding your appointment in the Fertility Clinic: 

To begin treatment you and your partner have to be without any symptoms of COVID-19.

If you or your partner have been positive for COVID-19, or if you have had symptoms, you have to wait 48 hour after last symptom, before starting treatment.

If you get symptoms during your treatment, your treatment will be cancelled.

It is important to keep 1 meter distance to others in the waiting area. 

When you enter the clinic, and again when you leave the clinic, you have to disinfect your hands.

You don´t have to wear a  face mask any more. 


Redaktør