Nyt om COVID-19

Her kan du læse mere om forholdsreglerne ved besøg i klinikken.


​​​​

Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende COVID-19, så hold dig orienteret her! 

Det gælder stadig, at hvis vi med disse forholdsregler, ikke kan efterleve myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand mm, kan vi være nødt til alligevel at udsætte jeres behandling.

CORONA (COVID-19)

  Covid-19 vaccine og graviditet. Anbefalinger fra statens Seruminstitut.

Forholdsregler i klinikken

Genåbning af vores klinik er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da det skal være forsvarligt for jer som patienter at komme i klinikken, og forsvarligt for personalet. 

Det betyder for dig/jer at:

 • For at kunne begynde behandling skal du/I være 100% raske uden symptomer på Corona smitte.
 • Har du/I haft påvist COVID-19, eller haft symptomer, må I først begynde behandling, når I har været uden symptomer i mindst 48 timer.
 • Muligheden for ledsagers deltagelse er begrænset til kun at omfatte ægudtagning, tilbagelægning af befrugtede æg og graviditetsskanning, samt når man som ny patient, kommer til første samtale i klinikken.
 • Ledsagere til ovenfornævnte besøg venter udenfor pavillonen og ringes ind.
 • Alle besøgende i klinikken skal bære engangsmundbind, da stofmundbind ikke længere er tilladt.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid. Ellers vent udenfor, og henvend dig i sekretariatet til aftalt tid.
 • Der må max være 5 i venteværelset. Hvis der ikke er flere ledige stole i venteværelset, vil vi bede dig/jer vente på området udenfor klinikken.
 • I skal spritte hænder før I går ind på undersøgelsesstuen, og når I forlader undersøgelsesstuen igen.
 • I skal røre ved så få ting som muligt på afdelingen.
 • I skal huske at holde afstand.
 • Bliver du eller din partner syg, vil din behandling blive afbrudt.
 • Partner-samtykker sker via E-boks. 

CORONA (COVID-19) – english

IMPORTANT regarding your appointment in the Fertility Clinic: 

To begin treatment you and your partner have to be without any symptoms of COVID-19.

If you or your partner have been positive for COVID-19, or if you have had symptoms, you have to wait 48 hour after last symptom, before starting treatment.

If you get symptoms during your treatment, your treatment will be cancelled.

It is only possible to a partner, to participate in the consultation in the clinic, in connection with the initiating consultation, oocyte pick-up, embryo transfer and pregnancy scan. The partner have to wait outside the clinic, until the consultation begins. You then have to call for your partner to come into the clinic

When you enter the clinic, you have to disinfect your hands. You have to wear a single use -/ paper face mask until you leave the clinic again. You also have to disinfect your hands before leaving the clinic.


Redaktør