Typer af forskning

Fase II projekter:

Vi undersøger f.eks et nyt hormonpræparat, som endnu ikke er godkendt til at være i handelen.

Tidligere studier (FASE I studier med deltagelse af raske, frivillige forsøgspersoner, oftest studerende fra universiteterne) har allerede vist, at det pågældende hormonpræparat er ufarligt og at det virker.

Vi ønsker nu at undersøge, i hvilken dosis præparatet er mest effektivt i forbindelse med behandling af barnløshed.


Fase III projekter:

Eksempel 1:

Vi kender nu den mest effektive dosis af det nye præparat.

Vi ønsker nu at sammenligne det nye præparat med det hidtil bedste præparat på markedet.

Er det nye præparat bedre eller mindst lige så godt som det nuværende, har det en chance for at blive godkendt og komme i handelen.

Eksempel 2:

Et nyt dyrkningsmedie findes sikkert og effektivt.

Det nye dyrkningsmedie sammenlignes nu med et allerede godkendt og rutinemæssigt anvendt medie.

Er det nye dyrkningsmedie bedre eller mindst lige så godt som det nuværende, har det en chance for at blive godkendt og komme i handelen.


Fase IV projekter:

​To præparater (eller behandlingsskemaer), som allerede er godkendte og anvendes i klinikken, sammenlignes.

Formålet kan være at blive klogere på:

Hvad er mest effektivt?

Hvad giver færrest bivirkninger?

Hvad er rarest at bruge?

Redaktør