Om Fertilitetsklinikkens forskning

​Her kan du læse om baggrunden for Fertilitetsklinikkens forskning.

​Forskning, produktudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af Fertilitetsklinikkens grundlag for uddannelse, forbedring af nuværende behandlinger og implementering af nye forbedrede behandlingsmetoder.   

Formålet med vores forskning er:

 • Bedre resultater / højere fødselsrate
 • Færre bivirkninger / mere sikker behandling 
 • ↓ OHSS 
 • ↓ Tvillinger
 • Mere patientvenlig behandling
 • Nemmere at tage medicinen
 • Kortere behandlingstid     
 • Færre besøg / mindre arbejdsfravær
 • Billigere behandling/ samfundsøkonomi

Vores forskning inkluderer:

 • Afprøvning af ny medicin før markedsføring
 • Sammenligning af eksisterende medicin
 • Forbedring af stimulationsskemaer
 • Afprøvning af nye dyrkningsmedier
 • Udvikling af nye laboratorieteknikker
 • Udvælgelse af det bedste befrugtede æg til oplægning/ scoringsteknikker

Forskningen foregår i samarbejde med medicinalindustrien, andre forskergrupper og internt i Fertilitetsklinikken. Klinikkens forskningsenhed er således en fuldt integreret del af klinikken.

Der er konstant igangværende projekter, som I evt. vil blive tilbudt at deltage i. Der vil i givet fald blive givet både skriftlig og mundtlig information. Deltagelse i projekter er altid frivilligt.Redaktør