Typer af forskning

Fase II projekter:

Vi undersøger f.eks et nyt hormonpræparat, som endnu ikke er godkendt til at være i handelen.

Tidligere studier (FASE I studier med deltagelse af raske, frivillige forsøgspersoner, oftest studerende fra universiteterne) har allerede vist, at det pågældende hormonpræparat er ufarligt og at det virker.

Vi ønsker nu at undersøge, i hvilken dosis præparatet er mest effektivt i forbindelse med behandling af barnløshed.

Fase III projekter:

Eksempel 1:

  • Vi kender nu den mest effektive dosis af det nye præparat.
  • Vi ønsker nu at sammenligne det nye præparat med det hidtil bedste præparat på markedet.
  • Er det nye præparat bedre eller mindst lige så godt som det nuværende, har det en chance for at blive godkendt og komme i handelen.

Eksempel 2:

  • Et nyt dyrkningsmedie findes sikkert og effektivt.
  • Det nye dyrkningsmedie sammenlignes nu med et allerede godkendt og rutinemæssigt anvendt medie.
  • Er det nye dyrkningsmedie bedre eller mindst lige så godt som det nuværende, har det en chance for at blive godkendt og komme i handelen.


Fase IV projekter:

​To præparater (eller behandlingsskemaer), som allerede er godkendte og anvendes i klinikken, sammenlignes.

Formålet kan være at blive klogere på:

  • Hvad er mest effektivt?
  • Hvad giver færrest bivirkninger?
  • Hvad er rarest at bruge?

​Spørgeskemaundersøgelser.


Redaktør