Viden og forskning

​Nå​r du kommer i Fertilitetsrådgivningen, vil du blive spurgt om du har lyst til at deltage i et forskningsprojekt​

Rådgivningsklinikker omkring svangerskabsforebyggelse har eksisteret i mange år, men det er et nyt koncept at tilbyde individuel rådgivning mhp. at bevare og værne om kvinder og mænds forplantningsevne. Klinikken har derfor også en målsætning om at yde: 

  • Forskning omkring fertilitetsnedsættende faktorer, og hvilke muligheder vi har for at forebygge disse (livsstilsfaktorer, arbejdsmiljø). 
  • Forskning og opgørelser over klienternes viden om fertilitet og om hvorledes det siden hen går dem vi har vejledt, mht. at få børn. 
  • Almindelig bred folkelig oplysning omkring det ”at værne om sin frugtbarhed”, via pjecer, internettet og andre medier. 
  •  Oplysning om hvorledes frugtbarheden falder med alderen, primært hos kvinder men også hos mænd. 

 

Deltagelse i forskningsprojekt omkring fertilitet

Alle kvinder og mænd, som kommer i Fertilitetsrådgivningen, vil blive spurgt om de har lyst til at deltage i et forskningsprojekt, som består i, at vi får tilladelse til at kontakte dem efter 2 – 5 år, m.h.p. en spørgeskema undersøgelse af om de har fået børn eller ej. 
Som mand vil du blive spurgt, om vi må tage en blodprøve, som vi kan bruge til forskning i fertilitet. Du vil også blive spurgt, om vi må gemme resten af din sædprøve til forskning.  
Som kvinde vil du blive spurgt, om vi må tage en ekstra blodprøve, som vi må bruge til forskning i fertilitet.
  
​ Deltagerinformation om biobank-prøver 
 
 Informeret samtykke

Redaktør