Personalet

​Vi er 28 ansatte i Fertilitetskliniken, og​ arbejder som et samlet team, da fertilitetsbehandling kræver et tæt samarbejde mellem alle faggrupper.

​​​​

​Lægesekretærer:

 • Joan Tai Olsen
 • Mette Hansen
 • Susanne Gyldstrand

Læger:

 • Sven O. Skouby (Professor og klinikleder)
 • Anna Klajnbard (Overlæge)
 • Bugge Nøhr (Overlæge)
 • Ulrik Kesmodel (Professor)
 • Laurids Bune
 • Pernille Svendsen

 

Sygeplejersker:​

 • Lene Goltermann
 • Ilse Buskbjerg Poulsen
 • Tina Vistisen
 • Pia Holmberg
 • Maria Borgstrøm
 • Marie Borch
 • Gitte Bûlow
 • Birgit Olkjær
 • Malene Fynbo Bredahl (Projektsygeplejerske)
 • Hanne Udengaard (Projektsygeplejerske)

Laboratorieleder:

 • Marie Louise Grøndahl

Bioanalytikere:

 • Mette Dideriksen
 • Mette Bekker
 • Pernille Sørensen
 • Mette Villads Nielsen
 • Nevin Yilmaz
 • Kirsten Langbøl
 • Camilla Knudsen
 • Sanne Kelly


 


  


 


 


 

Redaktør