Klinikkens idégrundlag

​Behandlingstilbud, uddannelse, forskning, vidensudveksling og patienttilfredshed er klinikkens ideologiske kerneområder, som har  høj prioritet og stor betydning ved for eksempel ansættelser og aktivitetsplanlægning.​

Behandlingstilbud

Fertilitetsklinikken lægger stor vægt på, at yde den højeste kvalitet i behandlingen af ufrivillig barnløshed.

Det er samtidig afgørende for os, at behandlingen i videst mulig omfang bliver tilrettelagt ud fra parrets individuelle behov og størst mulig inddragelse.

Gennem løbende, grundig information får I således medansvar og medindflydelse på behandlingens tilrettelæggelse og forløb.

Uddannelse

Formaliseret undervisning og løbende efteruddannelse af alle faggrupper tilrettelægger vi ved interne og eksterne kurser.

Vi ønsker hermed at styrke den fortsatte uddannelse af såvel klinikkens faste personale, som af sundhedspersonale udenfor Fertilitetsklinikken.

Formålet med dette er at bedre forståelsen for behandling, visitation og rådgivning indenfor fertilitetsbehandling.

Forskning

Forskning, produktudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af Fertilitetsklinikkens grundlag for uddannelse, forbedring af nuværende behandlinger og implementering af nye forbedrede behandlingsmetoder.

Denne forskning foregår i samarbejde med medicinalindustrien, andre forskergrupper og internt i Fertilitetsklinikken. Vi betragter denne aktivitet lige så vigtig som uddannelse.

Klinikkens forskningsenhed er således en fuldt integreret del af klinikken. Der er konstant igangværende projekter, som I eventuelt vil blive tilbudt at deltage i. Der vil i givet fald blive givet både skriftlig og mundtlig information. Deltagelse i projekter er altid frivilligt. Se mere herom under punktet "Forskning".

Vidensudveksling

Fertilitetsklinikken er til stadighed åben for besøg og samarbejde i form af uddannelsesprogrammer, forskningsprojekter og kvalitetssikring med allerede etablerede fertilitetsklinikker i Danmark og internationalt.Redaktør