Hvad er en klinisk diætist

En klinisk diætist har en naturvidenskabelig uddannelse indenfor ernæringsrelaterede sygdomme, som giver patienter vejledning om, hvordan de skal spise i forhold til deres sygdom.

​​

De kliniske diætister på Herlev Hospital er specialiseret indenfor de kerneområder, som Herlev Hospital har tilknyttet. De kliniske diætister på Herlev Hospital er ansat i Ernæringsenheden. Der er ansat en ledende klinisk diætist og 10 kliniske diætister.​

Uddannelse

Kompetenceudvikling hos personalet

De kliniske diætister holder sig opdateret om ny viden inden for deres specialeområde. Dette gælder både via interne/eksterne kurser samt kongresser i udlandet. Alle nyansatte kliniske diætister gennemgår den fælles introduktion for nyansatte på Herlev Hospital, hvilket bl.a. omfatter brandslukning, håndhygiejne og basal hjerte-lungeudredning

Studerende  og klinisk vejleder

De kliniske diætister modtager 6-8 diætist-studerende årligt i forskellige praktikforløb. Herudover kommer der årligt 2 cand. scient. studerende i klinisk ernæring i praktikforløb. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Praktikken planlægges således, at den studerende stifter bekendtskab med alle specialer, som Herlev Hospital repræsenterer

Uddannelse​sansvarlig

Tanja Bak Østergaard
Klinisk diætist og klinisk vejleder ​

Uddannelse til klinisk diæitst​​

Uddannelsen til klinisk diætist er en professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i klinisk ernæring. Det er en 3 ½ årig mellemlang videregående uddannelse, hvor der undervises i forskellige fødevarers betydning for krop og helbred, og ernæringsrigtig mad i relation til forskellige sygdomme og forebyggelse. Derudover undervises i pædagogisk teori og praksis samt læring i at formidle viden om sund mad og livsstil. Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen professionsbachelor i klinisk ernæring samt retten til autorisation som klinisk diætist, udstedt af Sundhedsstyrelsen. Titlerne "Klinisk diætist" og "Diætist" er beskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Du kan læse mere om uddannelsen til klinisk diætist her 

​​Forskning

De kliniske diætister arbejder jævnligt med projekter vedrørende ernæring. Herudover deltager de gerne i forskningsprojekter i samarbejde med afdelingerne.​

Redaktør