CAMES

​CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation - er beliggende på Herlev Hospital og på Rigshospitalet. Organisatorisk hører CAMES under Region Hovedstadens Center for HR​.


CAMES har ansvar for simulationsbaseret træning af sundhedsprofessionelle fra regionens hospitaler og centre.
Enheden har også ansvar for uddannelse af vejledere og facilitatorer. 

Læs mere om CAMES  og find kontaktoplysninger på enhedens hjemmeside på www.regionh.dk/CAMES