Kræftpakke og patientrettigheder

​Der er fastsat helt konkrete retningslinjer for undersøgelser og senere behandling af kræft. Det kaldes et pakkeforløb.


​​​​

Kræftpakke

Start på pakkeforløbet

Et pakkeforløb starter, når der er begrundet mistanke om kræft. Patienten kan have gennemgået en række undersøgelser inden den begrundede mistanke opstår. Herefter vil den praktiserende læge eller speciallæge henvise til de indledende undersøgelser. Henvisningen kan dog også ske fra en sygehusafdeling, som patienten er i kontakt med, når mistanken opstår.
Den praktiserende læge eller speciallæge vil informere om, hvad der ligger til grund for den begrundede mistanke om kræft. Patienten vil endvidere blive informeret om, at der henvises til indledende undersøgelser i pakkeforløb på sygehus med henblik på at få af- eller bekræftet den begrundede mistanke om kræft.
(fra Sundhed.dk)

Hvad er et pakkeforløb

Et pakkeforløb er en måde at tilrettelægge undersøgelser og eventuel behandling på. Formålet med et pakkeforløb er at tilbyde patienterne undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb med klar information undervejs.

Pakkeforløb for kræft er blevet indført i hele landet på baggrund af en aftale mellem regeringen og regionerne. 
Mange af de personer, der henvises til et pakkeforløb, vil efter nærmere undersøgelser vise sig ikke at have kræft. 
(Fra Sundhed.dk)

Tidsmål i pakkeforløbet

I pakkeforløbet ligger en række tidsmål, som man tilstræber sig på at overholde. Bemærk at tidsmålene er servicemål, ikke lovpligtige mål.

Hvis du bliver henvist som en del af pakkeforløbet, vil Afdeling for røntgen og skanning tilstræbe, at give dig en tid senest 6 kalenderdage efter din henvisning.

Hvis det viser sig at du skal opereres for brystkræft, tilstræber Afdeling for Brystkirurgi, at give dig en tid til operation,senest 27 kalenderdage efter din henvisning.

Der ligger flere tidsmål i kræftpakken om tiden mellem din henvisning og din operation. Du kan læse mere om dem i Kræftpakketeksten, der kan hentes her til højre.​

Patientrettigheder

Som patient i Region Hovedstaden, har du en række juridiske rettigheder, der skal sikre at du får et optimalt patientforløb.

På siden patientrettigheder​ kan du læse om dine rettigheder som patient på Herlev Hospital.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til dine rettigheder, kan du kontakte Herlev Hospitals patientvejleder.

Redaktør