Sygeplejestuderende

​Afdeling for Brystkirurgi tilbyder klinikforløb for 1. semester og 6. semester studerende.


​​Organiseringen af arbejdet understøtter ”Det gode patientforløb” – patientens vej gennem systemet. Afdelingen behandler kvinder og enkelte mænd med sygdomme i bryst og armhule, primært brystkræft men også godartede sygdomme. Behandlingen er udelukkende​ kirurgisk, hvorfor sygeplejen primært omfatter præ– og postoperativ sygepleje.

Kontaktsygeplejerske

Sygeplejerskerne arbejder efter kontaktsygeplejerskesystem, som betyder, at de tildeles deres egne patienter fra det første besøg i ambulatoriet og under indlæggelsen, således at patient og pårørende oplever stor kontinuitet i deres forløb på afdelingen. Dette betyder, at sygeplejerskerne i det daglige både passer indlagte patienter og har patienter i ambulatoriet. Dette kræver stor fleksibilitet, omstillingsevne, overblik og prioritering af dagens opgaver.

Rehabilitering og refleksion

Afdelingen har meget fokus på krise og kriseintervention samt på vejledning og støtte samt forebyggelse og fremme af sundhed inden for flere områder. Dette kan beskrives som en tidlig form for rehabilitering, hvor kvinderne hjælpes og støttes til en fortsættelse af / tilbagevenden til deres tidligere liv, men med en diagnose på en livstruende sygdom. Oftest vil sygeplejerskens opgave være information og vejledning samt evt. henvisning til andre rehabiliteringsmuligheder.

I afdelingen lægges stor vægt på refleksion, før-under-efter vejledning, bedside-undervisning og dagbogsskrivning. Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet en oversigt over hvilke fag-, metode- og socialkompetencer, der skal arbejdes hen imod for at nå læringsudbytterne for klinikperioden. De kliniske vejledere anbefaler brugen af læringskontrakter på præ- og postoperativ sygepleje for at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted som grundlag for kobling af teori og praktiske færdigheder.​

​​Orientering før du starter

Alle herunder omtalte dokumenter, kan findes på denne side til højre.

​​Inden du starter dit klinik forløb hos os anbefaler vi, at de du orienterer sig om afdelingen.
Afdelingen har udarbejdet uddannelsesprogram for både 1. semester og 6. semester studerende.
Afdelingen anbefaler at du læser artiklerne ”Opereret for brystkræft og hjem efter halvanden dag” og ”Dagbogsskrivning”.
Afdelingen er godkendt som klinisk undervisningssted, se godkendelse af               1. semester og 6. semester.

Redaktør