​​​​​

Medicinstuderende

​Som medicinstuderende på kandidatuddannelsen, er du på afdelingen i en uge, hvor du både deltage i konferencer, klinikbesøg og operationer.

​Du bydes hermed velkommen til Afdeling for Brystkirurgi.

Du skal være i afdelingen i en uge, fordelt mellem klinikken (ambulatoriet) og operationsgangen. Vi håber, at du får et godt og lærerigt ophold her.

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med elektiv behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet. Vi  ser akutte patienter mellem kl 8.00 og 15.30.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om dette på DBCG’s hjemmeside.

Du kan finde afdelingens specifikke instrukser på:

Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger, som står på overlæge Henrik Flygers kontor på lægegangen 18. etage.

Du bedes medbringe eget fodtøj.

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på ambulatorietid og operationer. Vi møder kl. 07:50 på cheflæge Henrik Flygers kontor afdeling F118 (lægegangen, 18. etage).

Arbejdstid: 07:50 til 15:00.

Konferencer​

Hver morgen kl. 07:50-08:10 er der lægekonference på Henrik Flygers kontor, hvor der blandt andet er mulighed for at drøfte komplicerede, patientrelaterede problemstillinger.

Den daglige Multidiciplinær-team-konference (MDT-konference) kl. 08.10 er todelt og her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger. Bemærk at MDT finder sted kl. 09:00 om onsdagen. MDT-konferencen finder sted på Afdeling for Røntgen og skanning på 4. sal kvadrat G4.

I første del gennemgås de patienter, som møder til operationssvar samme dag, og dem hvor der skal tages stilling til evt. neoadjuverende/downsizing medicinsk behandling. Efterfølgende gennemgås ​​øvrige nyhenviste patienter, som møder i ambulatoriet samme dag.

Undervisning

Onsdag morgen 8-8.45 er der staff meeting eller undervisning i afdelingen.  Se skema på afdelingens P-drev, når du er startet i afdelingen.

Hver 2. mandag morgen gennemgås en relevant artikel som en del af morgenkonferencen.

Klinikken (3-4 ambulante spor pr. dag)

I et ambulant spor vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget biopsi i Afdeling for Brystundersøgelser på Gentofte Hospital, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Operationsgang

Operationerne foregår i sektor J 4-5 med 1-3 stuer daglig. Desuden dagkirurgisk leje hver mandag.

Afdelingens ansatte​

Her kan du se en liste over afdelingens ledelse ​

Andre i lægefaglig uddannelse på afdelingen

  • Reservelæger i hoveduddannelsen i kirurgi/plastikkirurgi i 2 måneder
  • Bloklæger​

Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold på afdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Lind. Besked vedr. planlagt fravær (kurser, ferier, barsel og omsorgsdag ) skal ligeledes oplyses til Katrine Lind.

Ved akut sygdom eller barn syg skal dette meddeles til Henrik Flyger,  tlf. 27 20 60 27

Vi glæder os alle til at se dig.

Redaktør