Bloklæger

​Bloklæger er på Afdeling for Brystkirurgi i to dage, hvor de sammen med en erfaren brystkirurg deltager i lægekonferencer og klinikbesøg.

​​​​​​​​​​

​Du bydes hermed velkommen til Afdeling for Brystkirurgi.

Du skal være i afdelingen i to dage, og vi håber, at du får et godt og lærerigt ophold.

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med elektiv behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet. Vi  ser akutte patienter mellem kl 8.00 og 15.30.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om dette på DBCG’s hjemmeside.

Du kan finde afdelingens specifikke instrukser på:

Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger, som står på ledende overlæge Henrik Flygers kontor på lægegangen 18. etage.

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på ambulatorietid og operationer. Vi møder kl. 07:50 på ledende overlæge Henrik Flygers kontor afdeling F118 (lægegangen, 18. etage).

Arbejdstid: 07:50 til 15:00.

Du bedes medbringe eget fodtøj.

Konferencer

Hver morgen kl. 07:50-08:10 er der lægekonference på Henrik Flygers kontor, hvor der blandt andet er mulighed for at drøfte komplicerede, patientrelaterede problemstillinger.

Den daglige Multidiciplinær-team-konference (MDT-konference) kl. 08.10 er todelt, og her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger. Bemærk at MDT-konferencen finder sted kl. 09:00 om onsdagen. MDT-konferencen finder sted på Afdeling for Røntgen og skanning på 4. sal kvadrat G4.

I første del gennemgås de patienter, som møder til operationssvar samme dag, og dem hvor der skal tages stilling til evt. neoadjuverende/downsizing medicinsk behandling. Efterfølgende gennemgås ​​øvrige nyhenviste patienter, som møder i ambulatoriet samme dag.

Undervisning

Onsdag morgen 8-8.45 er der staff meeting eller undervisning i afdelingen.  Se skema på afdelingens P-drev, når du er startet i afdelingen.

Hver 2. mandag morgen gennemgås en relevant artikel som en del af morgenkonferencen.

Klinikken (3-4 ambulante spor pr. dag)

I et ambulant spor vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget biopsi i Afdeling for Røntgen og Skanning, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Afdelingens ansatte​

Her kan du læse mere om afdelingens personale:

Ledelse ​Andre i lægefaglig uddannelse på afdelingen

  • Reservelæger i hoveduddannelsen i kirurgi/plastikkirurgi i 2 måneder
  • Medicinstuderende

Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold på afdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Lind. Besked vedr. planlagt fravær (kurser, ferier, barsel og omsorgsdag ) skal ligeledes oplyses til Katrine Lind.

Ved akut sygdom eller barn syg skal dette meddeles til Henrik Flyger,  tlf. 27 20 60 27

Vi glæder os alle til at se dig.

Redaktør