Intraoperativ strålebehandling

​Betydningen for livskvalitet med en enkelt strålebehandling frem for  konventionel strålebehandling over 5 uger hos udvalgte kvinder.

​​​

​​

Indslag i TV2 Nyhederne​.

Ledende overlæge Henrik Flyger fortæller om forsøget i DR Deadline.

Uddybning 

Princippet for lokal behandling (kirurgi og stråleterapi) af brystkræft er at minimere risikoen for lokalt tilbagefald. En række forsøg har vist samme sikkerhed og overlevelse ved brystbevarende kirurgi efterfulgt af strålebehandling sammenlignet med fjernelse af brystet. Analyser viser, at tilføjelse af stråleterapi af brystet er den vigtigste faktor for at nedsætte risikoen for lokalt tilbagefald efter brystbevarende kirurgi.

Andre faktorer, der også nedsætter risikoen for et lokalt tilbagefaldefter en brystbevarende operation er omfang af operation (sygdomsfrie resektionsrande), antihormonel behandling, alder over 50 år, knudestørrelse, ingen spredning til lymfeknuderne i armhulen, hormonfølsomme kræftceller, kræftcelleudseende (tumorgradering < III, ingen indvækst i lymfe- og blodkaringen udbredte kræftforstadier (DCIS), kun én knude (unifokal). 

Formål 

Afdelingen har i 2012 afsluttet et randomiseret (lodtrækning) forsøg blandt kvinder med lav risiko for lokalt tilbagefald ud fra ovenstående kriterier.. Nu gennemføres et forsøg med kvinder ≥ 60 år med en lille brystkræft, hvor der ikke er andre risikofaktorer til stede. Forsøget er ikke et lodtrækningsforsøg, dvs. alle, der opfylder kriterierne, kan deltage. Vi anser i dag behandlingen for sikker til udvalgte kvinder og vil gerne undersøge, hvilken betydning det har for deres livskvalitet at få denne nye behandling.

Hvem kan deltage 

Egnede kvinder, der skal opereres, tilbydes den nye engangsstrålebehandling. Patienterne følges i 10 år

Metode 

​Strålingskilden indføres i operationssåret, når knuden er fjernet, og man har sikret sig, at der ikke er kræftceller i skildvagtslymfeknuden i armhulen. Behandlingen gennemføres på ca. ½ time. Såret lukkes, og patienten kan udskrives samme dag når effekten af bedøvelsen har fortaget sig. Der forventes ingen bivirkninger af behandlingen. Forsøgets udformning medfører at patienten sparer 5 til 6 ugers strålebehandling. 

Tidsplan 

Forsøget er startet i januar 2013.

Der inkluderes ikke flere patienter i TARGIT-protokollen pr. 30.04.19, men patienter, der har fået behandlingen følges med kontrol som planlagt.

Ansvarlige og samarbejdspartnere 

Overlæge Niels Bentzon

Ledende overlæge Henrik Flyger


Forsøget er internationalt og styres ​fra Mannheim i Tyskland.​Redaktør