​​

Afsluttede forskningsprojekter

​Her kan du se en oversigt over afsluttede forskningsprojekter på afdelingen og hente eventuelle publikationer.

Markering af ikke-følelige forandringer i brystet ​

Uddybning

I forbindelse med operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft kan det være nødvendigt, at kirurgen forud for indgrebet får markeret hvor i brystet, forandringen sidder. Det skyldes, at knuden eller området ikke kan føles udefra.

Markeringen foregår normalt ved at en røntgenlæge indfører en smal ståltråd ned igennem brystet til knuden. I dette forsøg undersøgte vi, om en markering med et lille radioaktivt jodkorn, udgør en lige så god markering for lægen og giver færre gener til patienten.

Formål

Vores hypotese er, at markering med et radioaktivt jodkorn giver hurtigere og mere præcise og skånsomme operationer, som samtidig mindsker generne for patienten.

Metode 

Jodkornet indføres via en kanyle af en røntgenlæge, vejledt af ultralyd. Ved operationen bruger kirurgen en probe der kan opfange radioaktivitet, til præcist at finde forandringen i brystet.

Tidsplan 

Forsøget er afsluttet i 2015.

Ansvarlige og samarbejdspartnere 

Linnea Langhans, ph.d.-studerende, Rigshospitalet

Niels Kroman, Ledende overlæge, Rigshospitalet

Niels Bentzon, overlæge, Herlev Hospital

MELODY-studiet


MELODY-studiet undersøgte om Melatonin (et døgnrytmehormon med bl.a. en søvnfremkaldende og antidepressiv virkning) har en effekt på udviklingen af depressive symptomer og angst samt på udviklingen af søvnforstyrrelser og hukommelses- og koncentrationsproblemer hos kvinder med brystkræft.

Ansvarlige og samarbejdspartnere

Læge Melissa Voigt Hansen Ph.d.-studerende 
Overlæge Susanne Bokmand 

Publikationer

​​​The effect of ​MELatOnin on Depression, anxietY, cognitive function and sleep disturbances_BMJ Open 2012.pdf

Sleep disturbances and changes in urinary 6-sulphatoxymelatonin levels_Acia Anaesthesiologica Scandinavica 2013.pdf


Redaktør