Urinvejssygdomme, sengeafsnit 2 (etage 23)

Urinvejssygdomme, sengeafsnit 2 på 23. etage - her ligger der fortrinsvis patienter med kræft i nyre/binyre og kræft i prostata.

CORONAVIRUS
På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale på afdelingen kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks.

Pårørende

Covid-smitte findes stadig i Danmark og afdelingen behandler sårbare patienter. Grundet begrænsninger og vilkår i de fysiske rammer er der større begrænsning for pårørendes adgang:

Det er ikke muligt, at pårørende er med-ventende i venteværelset eller følger patienten ind i sengeafsnittet. Pårørende bedes vente et andet sted på hospitalet.

Det vil være en sundhedsfaglig vurdering, om pårørende kan deltage i læge- eller sygeplejesamtaler i Afdeling for Urinvejssygdomme.

Der kan dispenseres, hvis personalet skønner, at patienten har behov for følgeskab.

Stuegang

Der er stuegang mellem klokken 9.00 og 15.00 på hverdage.

I weekender og på helligdage er der stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du altid være med til stuegang, hvis patienten er indforstået med det. Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet. Når lægen og sygeplejersken videregiver informationer, oplever mange det som en hjælp at have pårørende med.

Hvis I er flere pårørende, kan det være en fordel at vælge en, som har kontakten til personalet. Det gælder også ved lægesamtaler og stuegang

Lægesamtale

Hvis der er behov for en lægesamtale, kan dette aftales med personalet. Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.

Vi henstiller til, at der er én pårørende, der har kontakten til afdelingen, og som derefter informerer andre pårørende.

Besøgstider 

Afdeling for Urinvejssygdomme har, grundet COVID-19 situationen, begrænset pårørendes adgang til afdelingen. Der findes undtagelser i forbindelse med patienter i særligt problematiske forløb eller ved kritisk sygdom. Det aftales individuelt med afsnittets ansvarshavende sygeplejerske, hvordan et besøg tilrettelægges.

Du eller dine pårørende er altid velkommen til at kontakte afdelingen ved yderligere spørgsmål.

Pårørende bedes være mundbind samt sikre grundig afspritning af hænder.

Pårørende, der inden for 7 dage efter besøget får symptomer på COVID-19, bedes orientere afdelingen herom.

Du er velkommen som besøgende på hospitalet, når det passer bedst, for den du vil besøge. Af hensyn til de andre patienter på stuen skal besøg så vidt muligt foregå i en af dagligstuerne eller udsigtskrogene.  Særligt om formiddagen kan du blive bedt om at forlade sengestuen på grund af stuegang eller personlig pleje af patienterne.

Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kontakt afdelingen

Hvis du har behov for at tale med personalet på afdelingen kan du kontakte Sengeafsnit 2 (etage 23) på telefon:  38 68 49 40 kl. 13.00-14.00 og kl. 19.00-21.00. 

I perioden fra kl. 15.00 - 16.00 er der vagtskifte for afdelingens personale, og henvendelser i dette tidspunkt bør derfor så vidt muligt undlades da vagtpersonalet har behov for at læse rapporten på afdelingens patienter, for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Det er tilladt at tale i mobiltelefon på hospitalet. Vi anbefaler, at I aftaler et tidspunkt, hvor du kan ringe direkte til din pårørendes mobiltelefon

Transport

Som udgangspunkt betaler du selv transporten til og fra hospitalet, når du bliver indlagt eller udskrevet. Hvis lægen vurderer, at du på grund af dit helbred ikke kan benytte offentlige transportmidler, sørger og betaler hospitalet for den rette transport.

Læs mere om transport til og fra hospitalet
Redaktør