Besøgstid


Pårørende

Covid-smitte findes stadig i Danmark og afdelingen behandler sårbare patienter. Grundet begrænsninger og vilkår i de fysiske rammer er der større begrænsning for pårørendes adgang, end generelt på hospitalet:

Det er ikke muligt, at pårørende er med-ventende i venteværelset eller følger patienten ind i sengeafsnittet. Pårørende bedes vente et andet sted på hospitalet.

Det vil være en sundhedsfaglig vurdering, om pårørende kan deltage i læge- eller sygeplejesamtaler i Afdeling for Urinvejssygdomme.

Der kan dispenseres, hvis personalet skønner, at patienten har behov for følgeskab.

Vi har fri besøgstid på afdelingen og dine pårørende er velkomne, når det passer dig og den, der skal besøge dig.  Hvis du ligger på en flersengsstue og får besøgende omkring middagstid eller sent om aftenen, beder vi dog om, at I så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsarealerne i afdelingen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.​

Redaktør