Besøgstid


Pårørende

Afdeling for Urinvejssygdomme har, grundet COVID-19 situationen, begrænset pårørendes adgang til afdelingen. Der findes undtagelser i forbindelse med patienter i særligt problematiske forløb eller ved kritisk sygdom. Det aftales individuelt med afsnittets ansvarshavende sygeplejerske, hvordan et besøg tilrettelægges.

Du eller dine pårørende er altid velkommen til at kontakte afdelingen ved yderligere spørgsmål.

Pårørende bedes være mundbind samt sikre grundig afsprtning af hænder.

Pårørende, der inden for 7 dage efter besøget får symptomer på COVID-19, bedes orientere afdelingen herom.

Vi har fri besøgstid på afdelingen og dine pårørende er velkomne, når det passer dig og den, der skal besøge dig.  Hvis du ligger på en flersengsstue og får besøgende omkring middagstid eller sent om aftenen, beder vi dog om, at I så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsarealerne i afdelingen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.​

Redaktør