Besøgstid

Vi har fri besøgstid på afdelingen og dine pårørende er velkomne, når det passer dig og den, der skal besøge dig.  Hvis du ligger på en flersengsstue og får besøgende omkring middagstid eller sent om aftenen, beder vi dog om, at I så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsarealerne i afdelingen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.​

Redaktør