​​

Visioner og mål

Vision

Afdeling for Urinvejssygdomme er en højt specialiseret afdeling, der tilbyder urologisk diagnostik, behandling, pleje, uddannelse og forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med højest mulig kvalitet af kernenydelsen og patienttilfredshed. Dette sker under hensyn til den enkelte patients ønsker og behov.

Mission

Afdelingen varetager det urologiske speciale således, at alle patienter bliver mødt af et tværfagligt team af behandlere, der yder diagnostik, behandling, pleje og registrering af høj kvalitet.

"Godt behandlet"
Herlev og Gentofte Hospital har en ambition om, at både patienter/pårørende og medarbejdere bliver Godt behandlet. Dette kommer til udtryk i følgende:

Faglighed

  • Patienten oplever kvalitet i behandling og pleje, der bygger på evidens
  • Medarbejderens kompetencer udvikles til stadighed i et samspil med det tværfaglige team

Sammenhæng

  • Patienten oplever et veltilrettelagt forløb, der afspejler udredningsret, behandlingsgaranti og kræftpakker
  • Medarbejderen udfører opgaven i et samarbejde med kollegaer, patient og pårørende på den mest effektive måde

Forbedring

  • Patienten oplever vilje til forbedringer i afdelingen
  • Medarbejderen er engageret i at forske og dele viden

Organisation

  • Afdelingens struktur er opbygget ud fra patientens forløb
  • Afdelingen er opbygget af tværfaglige teams, der dækker hele det urologiske speciale

Personaleværdier

  • Samarbejde og engagement, respekt, åbenhed, nærvær, professionalisme og loyalitet vægter højt
Redaktør