Specialisering i tværfaglige teams

​Behandlingstilbudet til den enkelte patient er styrende for organiseringen af personalet. Læger, sekretærer og sygeplejersker er specialiseret indenfor de typer af behandling, afdelingen tilbyder. Det gavner behandlingskvalitet og effektivitet.

​-


Teamet for vandladningslidelser (LUTS-team)

Teamet varetager basal og højt specialiseret udredning og behandling af godartede vandladningslidelser, som problemer med at holde på urinen, problemer med at komme af med urinen og/eller smertetilstande i blæren og omfatter både medicin og kirurgi.

Teamet består af en tværfaglig gruppe med subspecialiserede urologiske læger, special sygeplejersker og sekretærer, der varetager behandlingen af alle patienter bosiddende i Region Hovedstaden. Teamet har desuden tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist.

Fagligt område

Vandladningsproblemerne dækker over alle vandladningssymptomer.

 1. Almindelige vandladnings symptomer der omfatter behandling af forstørret prostata, urinrørsforsnævring og gentagne urinvejsinfektioner. 
  Behandling: ofte operativ.
 2. Vandladningsproblemer grundet neurologisk sygdom som Parkinson og Dissemineret Sclerose. 
  Behandling: Botox og sekral nervemodulation.
 3. Mandlg inkontinens i form af ufrivillig vandladning, oftest som bivirkning til tidligere operation. 
  Behandling: Pro-act balloner, slyngeoperationer og artificiel sphincter.
 4. Mænd og kvinder der lider af smerter ved vandladning/konstante blæresmerter. 
  Behandling: cystoskopi med distention, sekral nervestimulation, botox -og smertebehandling

Organisering og samarbejde

Teamet for vandladningslidelser holder til på Gentofte matriklen.

Teamet holder tværfaglige konferencer, hvor både læger og sygeplejersker analyserer og vurderer de komplicerede problemstillinger for at optimere den individuelle patientbehandling.Teamet for kirurgiske nyresygdomme

Teamet for kirurgiske nyresygdomme i Afdeling for Urinvejssygdomme varetager udredning, diagnosticering, behandling og opfølgning af sygdomme i nyrerne, der behandles med kirurgi. Teamet undersøger for årsager til væskeophobning i nyrebækkenet (hydronefrose) og behandler kirurgiske sygdomme i binyrerne. 

Fagligt område

Nyrekirurgi foretages hyppigst som kikkertoperation, hvor vi benytter moderne robotteknologi.

 1. Vævsprøve af nyre: En ultravejledt vævsprøve fra nyren tages for at stille diagnosen og lægge en behandlingsplan.
 2. Nefrektomi:  Operativ fjernelse af nyren enten på grund af kræft eller hvis nyren ikke fungerer længere.
 3. Partiel nefrektomi: Fjernelse af den syge del af nyren.
 4. Mikrobølgebehandling: lokalbehandling af mindre kræftknuder i nyren. Det foregår ved indføring af nål gennem huden, hvor kræftknuden bliver varmebehandlet ved høj temperatur, så de ondartede celler ødelægges.
 5. Anderson-Hynes operation: Operation i nyrebækkenet, hvor forsnævring i urinlederen ophæves.
 6. Fjernelse af cyster i nyrerne: Kan ske ved udtømning med nål gennem huden eller ved kikkertoperation.
 7. Adrenalektomi: Fjernelse af binyre. Foregår ved operation enten åben eller ved kikkertoperation.

Organisering og samarbejde

Teamet holder til på Herlev matriklen 

Teamet for kirurgiske nyresygdomme består af speciallæger i urologi, som efterfølgende har subspecialiseret sig i nyrebehandling/-kirurgi, specialuddannede sygeplejersker samt sekretærer.

3 gange ugentligt afholdes behandlingskonferencer (MDT konferencer) med patologer, onkologer og røntgenafdelingens specialister, hvor de enkelte patienter gennemgås og vurderes. Der tages stilling til, hvilke behandlingsmuligheder, der kan tilbydes patienterne. Teamet for prostatakræft

I Afdeling for Urinvejssygdomme varetager teamet for prostatakræft diagnosticering af patienter mistænkt for prostatakræft, og behandling og opfølgning af patienter med prostatakræft. Teamet holder til på Herlev matriklen.

Fagligt område

Teamet for Prostatakræft er førende i Danmark hvad angår præcis diagnostik, og vi er den første urologiske afdeling i Danmark, som rutinemæssigt har indført MR-scanning af prostata før stillingentagen til videre undersøgelser.

Teamet har sine egne højtspecialiserede læger, som udfører vævsprøvetagning fra prostata.

En del patienter med helt fredelig prostatakræft indgår i et løbende overvågningsprogram uden egentlig behandling.

Behandling af potentielt helbredelig prostatakræft varetages, afhængigt af sygdomsudbredelse ved:

 • Radikal prostatektomi med robot (operation)
 • Brachyterapi (indvendig strålebehandling)
 • Udvendig strålebehandling via afdeling for kræftsygdomme

Teamet har fokus på rehabilitering efter behandling. Dette gælder såvel reduktion af følgevirkninger efter operation, som efter strålebehandling og medicinsk behandling. I teamet indgår der en klinisk sygeplejespecialist til varetagelse af seksuelle følger af behandlingen.

Afdelingen har gennem flere år haft en "patient-skole" for patienter med uhelbredelig prostatakræft. Denne varetages af læger, sygeplejersker, en diætist og en fysioterapeut. Hensigten er at rådgive patienterne om levevis og kost, samt at mindske følgevirkningerne af den medicinske behandling, som gives for sygdommen.

Organisering og samarbejde

Teamet for prostatakræft består af en tværfaglig gruppe med 11 fastansatte subspecialiserede urologer, special sygeplejersker og sekretærer, der varetager behandlingen af størstedelen af alle prostatakræft-tilfælde i Region Hovedstaden.

Teamet har et tæt samarbejde med lægerne i Afdeling for Kræftbehandling (onkologi), Afdeling for Røntgen og Skanning, Afdeling for Nuklearmedicin og Afdeling for Patologi. Dette samarbejde udmønter sig i 2 ugentlige MDT- konferencer, hvor der lægges individuelle behandlingsplaner for patienterne.

Afdelingen har sine egne forskningsprogrammer, som varetages af ph.d.-studerende, og desuden udføres forskning med nye lægemidler til behandling af prostatakræft.Teamet for stenbehandling

Teamet for stenbehandling varetager behandling af nyresten og urinledersten for alle patienter bosiddende i Region Hovedstaden. Teamet holder primært til på Gentofte matriklen, men der er et tæt samarbejde med Herlev Hospital omkring den akutte stenbehandling, som foregår via Herlev Hospitals akutmodtagelse. På Gentofte Hospital foregår den planlagte stenbehandling og efterfølgende kontrol forløb i vores klinik. Afdelingen er det sted i landet, hvor der foretages flest stenbehandlinger.

Fagligt område

Afdeling for Urinvejssygdomme på Gentofte matriklen foretager alle typer stenbehandling.

Stenfjernelse foretages som kikkertoperation, enten via urinrøret eller gennem huden. I den akutte fase kan der være behov for aflastende behandling af urinlederen med anlæggelse af et indvendigt kateter, kaldet JJ-kateter forud for den egentlige stenfjernelse.

Derud over har vi i tilknytning til vores klinik en stenknusningsmaskine (ESWL-maskine), som betjenes af specialuddannede sygeplejersker.

Medicinsk behandling og forebyggelse af nyresten foregår i vores klinik.

Organisering og samarbejde

Teamet for stenbehandling består af speciallæger i urologi/ urinvejssygdomme, som efterfølgende har subspecialiseret sig i stenbehandling og specialuddannede sygeplejersker, der varetager stenknusning (ESWL).

3 gange ugentligt afholder vi behandlingskonferencer med Røntgenafdelingens specialister, hvor vi gennemgår CT scanninger og vurderer, hvilke tekniske behandlingsmuligheder der foreligger.Teamet for urothelkræft

Teamet for urothelkræft i Afdeling for Urinvejssygdomme varetager udredning, diagnosticering, behandling og opfølgning af mistænkte eller påviste kræftsygdomme sygdomme i blære, urinleder og nyrebækken udgået fra slimhinden. Desuden behandles beskadigelse af urinvejene ved traumer eller som følge af operationer. Teamet holdet til på Herlev matriklen.

Fagligt område:

Teamet udreder patienter med blod i urinen for eventuel kræftsygdom i urinvejenes slimhinde. Ved lokaliseret og overfladisk sygdom foretages lokal operation med elektroder eller laser, eventuel efterfulgt af skylning af urinvejene med Calmettevaccine eller kemoterapeutikum. Mere udbredt sygdom opereres afhængig af lokalisationen med fjernelse af hele blæren (cystectomi) eller med fjernelse af en nyre og tilhørende urinleder. Alle stadier af disse kræftformer kontrolleres i minimum 5 år.

Ved mange forskellige operationer kan der opstå komplikationer, som medfører skade på urinvejene. Dette kan kræve operativ behandling med genskabelse normal funktion. Disse operationer varetages af Teamet for urothelkræft. Ligeledes behandles skader på urinvejene efter traumer.

Organisering og samarbejde

Urothelteamet består af læger, sygeplejersker og sekretærer, som har specialiseret sig i udredning og behandling af sygdomme i urinvejenes slimhinder (urothelet).

To gange om ugen afholdes konferencer i tæt samarbejde med Afdeling for Røntgen og Skanning, Afdeling for Nuklearmedicin, Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Patologi (vævsundersøgelse). Her tages i fællesskab stilling til, hvilken udredning og behandling patienterne kan tilbydes.Almen Urologi

Teamets arbejde går på tværs af alle teams og har overvejende en rådgivende funktion. Teamet holder til på Herlev matriklen og består af en specialuddannet urolog med interesse for de komplekse patientforløb, samt en klinisk sygeplejespecialist.

Fagligt område

Formålet med teamet er, at fokusere på patientforløb, der har et uønsket forløb i form af langvarig restitution eller langvarige infektionsprægede forløb.

Lægefaglige tiltag:

 1. Fokus på sårinfektioner og andre infektioner, f.eks. abscesser med henblik på at afkorte det indlæggelseskrævende forløb.
 2. Rådgivende funktion for strategi for den videre behandling, herunder hensigtsmæssigt antibiotikabrug.

Sygeplejefaglige tiltag:

 1. Fokus på tiltag i relation til ernæring og mobilisering i tæt samarbejde med diætist og fysioterapeuter.
 2. 3. eller 4. indlæggelsesdag sikres, at der er foretaget ernæringsscreening og strategi for ernæringsbehandling.
 3. Samarbejde med kommunen om holdbare løsninger efter udskrivelse og fortsat rehabilitering, evt i samråd med udskrivelseskoordinator.

Organisering og samarbejde

Teamet kan efter anmodning fra afdelingens sygeplejersker/læger, tilse eller rådgive i relation til komplekse problemstillinger i forbindelse med patientens rehabilitering.

2 gange om måneden gennemgås alle patienter, der er i langvarig antibiotisk behandling af mikrobiologisk afdeling for at sikre den rette behandling.


 
Redaktør