Planlægning af behandlingsforløb

​Adgang til behandling sker via henvisning fra egen læge. Når Afdeling for Urinvejssygdomme modtager en henvisning, sikrer 2 sundhedsadministrative enheder hurtige og velforberedte forløb.


Visitation

Visitationen er en central enhed i Afdeling for Urinvejssygdomme. Enheden modtager og visiterer:

 • alle henvisninger fra læger i primærsektor (praktiserende læger),
 • henvisninger fra andre afdelinger/hospitaler i Region Hovedstaden
 • henvisning af højtspecialiserede diagnoser fra resten af Danmark.

Enheden er beliggende på Herlev matriklen og er bemandet med både special uddannede sygeplejersker, sekretærer og kræft-forløbskoordinatorer.

Fagligt område

 • Modtager henvisninger til hele det urologiske speciale
 • Sorterer henvisninger opretter forløb og videresender dem til de faglige teams (lægelig visitation)
 • Behandler henvisninger efter visitation
 • Indkalder patienter til første ambulante besøg i Klinik 1 på henholdsvis Herlev matriklen og Gentofte matriklen
 • Booker patienter til privathospitaler ved manglende kapacitet i eget regi
 • Kræft-forløbskoordinatorerne deltager i de respektive teammøder og følger op på kræftpakkeregistreringerne og monitorerer
 • Koordinerer udredningsforløb, besvarer spørgsmål og varetager ændring/ønsker fra patienter og pårørende

Organisering og samarbejde

Visitationen har tæt dagligt samarbejde med de to klinikker på henholdsvis Herlev matriklen og Gentofte matriklen.

Kræft- forløbskoordinatorerne deltager i teammøderne hver måned, både mono- og tværfagligt.

Kræft-koordinatorerne er tovholdere på patientforløb med udredning i flere specialer

Kræft- forløbskoordinatorerne deltager i de respektive tværfaglige konferencer (MDT) 2 gange om ugen

Visitationen har tæt samarbejde med flow-koordinator (på Gentofte) om overholdelse af udredningsrettenOperations-planlægning

Operations-planlægning er en enhed, der varetager alle planlægning af operationer på både Herlev matriklens og Gentofte matriklens operationsgange, efter henvisning (case-bestilling) fra den læge, der har aftalt behandlingen med patienten.

Enheden er beliggende på Herlev matriklen og er bemandet med special sygeplejersker med erfaring som operationssygeplejersker, kaldet OP-forløbskoordinatorer.

Fagligt område

 • planlægger alle afdelingens operationer på Herlev matriklens og Gentofte matriklens operationslejer udfra kapacitet og kirurgiske kompetencer
 • Fastlægger tidpunkter for test, røntgen, blodprøver og anden klargøring af patienter forud for operation
 • Besvarer spørgsmål og ønsker/ændringer fra patienter
 • Viderehenviser patienter til privathospitaler ved manglende kapacitet
 • Om-booker patienter ved ændring af prioriteringer (akutte patienter) på Afdelingen for Bedøvelse og Operation.
 • Afstemmer operationskapacitet med sengekapacitet

Organisering og samarbejde

OP-forløbskoordinatorerne har tæt daglig samarbejde med den drift ansvarlige overlæge (DO), operationsgang, opvågning og sengeafdelingerne.

OP-forløbskoordinatorerne har tæt samarbejde med deres respektive tværfaglige team og deltager i teammøder hver måned.


Redaktør