Klinik 1, Afdeling for Urinvejssygdomme

​I klinik 1 foregår der både udredning, behandling og kontrol.

Forløb i klinik 1, Afdeling for Urinvejssygdomme

Når du  bliver henvist fra egen læge eller special læge til nærmere undersøgelse/ behandling, vil du blive visiteret til enten

  • Pakkeforløb

    Hvis du henvises med mistanke om kræft, vil du indgå i et pakkeforløb. I pakkeforløbet er alle undersøgelser og konsultationer planlagt allerede inden, du møder første gang. Vi planlægger, at du er udredt og behandlet  indenfor 6 uger.
    Læs mere om forløbet ved mistanke om kræft

  • Almindeligt udredningsforløb

    Hvis der ikke er mistanke om kræft, vil du indgå i et almindeligt udredningsforløb. Et sådan forløb vil strække sig over en længere periode. Hvis vi ikke kan overholde ventetidsgarantien, vil du få mulighed for behandling andre steder.

Mange patienter vil efter en operation blive tilknyttet klinik 1​.

Praktisk information


Tolkebistand

Rettigheder og prisTransport til og fra hospitalet

TransportPatientvejleder og rettigheder som patient

Rettigheder
 
Redaktør