Klinik 1, Afdeling for Urinvejssygdomme

​I klinik 1 foregår der både udredning, behandling og kontrol.

Covid-smitte findes stadig i Danmark og afdelingen behandler sårbare patienter. Grundet begrænsninger og vilkår i de fysiske rammer er der større begrænsning for pårørendes adgang, end generelt på hospitalet:

Det er ikke muligt, at pårørende er med-ventende i venteværelset eller følger patienten ind i sengeafsnittet. Pårørende bedes vente et andet sted på hospitalet.

Det vil være en sundhedsfaglig vurdering, om pårørende kan deltage i læge- eller sygeplejesamtaler i Afdeling for Urinvejssygdomme.

Der kan dispenseres, hvis personalet skønner, at patienten har behov for følgeskab.

Forløb i klinik 1, Afdeling for Urinvejssygdomme

Når du  bliver henvist fra egen læge eller special læge til nærmere undersøgelse/ behandling, vil du blive visiteret til enten

  • Pakkeforløb

    Hvis du henvises med mistanke om kræft, vil du indgå i et pakkeforløb. I pakkeforløbet er alle undersøgelser og konsultationer planlagt allerede inden, du møder første gang. Vi planlægger, at du er udredt og behandlet  indenfor 6 uger.
    Læs mere om forløbet ved mistanke om kræft

  • Almindeligt udredningsforløb

    Hvis der ikke er mistanke om kræft, vil du indgå i et almindeligt udredningsforløb. Et sådan forløb vil strække sig over en længere periode. Hvis vi ikke kan overholde ventidsgarantien, vil du få mulighed for behandling andre steder.

Mange patienter vil efter en operation blive tilknyttet klinik 1​.

Praktisk information


Tolkebistand

Rettigheder og prisTransport til og fra hospitalet

TransportPatientvejleder og rettigheder som patient

Rettigheder
 
Redaktør