Forløbskoordinator

​Forløbskoordinatoren er din kontaktperson i forbindelse med din henvisning og udredning for mistanke om kræftsygdom i urinvejene. Forløbskoordinatoren skaber sammenhæng i dit patientforløb og sikrer, at du og dine pårørende kan få svar på jeres spørgsmål i forbindelse med din sygdom.

Forløbskoordinator i Afdeling for Urinvejssygdomme

I Afdeling for Urinvejssygdomme ønsker vi at være med til at skabe et godt og sammenhængende patientforløb for alle kræftpatienter og deres pårørende. Afdelingen har tre forløbskoordinatorer, som både du og dine pårørende har mulighed for at kontakte.

Erfaringer viser, at patienter og pårørende, særligt i overgange mellem egen læge, afdelinger og hospitaler, kan føle sig utrygge og overladt til sig selv. Derfor kan der opstå spørgsmål eller bekymringer, som det kan være godt at tale om med en fagperson.

Forløbskoordinatoren i Afdeling for Urinvejssygdomme er uddannet sygeplejerske og har erfaring med at have kontakt til kræftpatienter og deres pårørende.

Forløbskoordinatoren har derfor god indsigt i, hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når man som dig og dine pårørende har fået kræft ind på livet. Forløbskoordinatorerne har samtidig et tæt tværgående samarbejde med andre afdelinger på både Herlev/Gentofte Hospital og andre hospitaler.

Hvad kan du og dine pårørende bruge forløbskoordinatoren til?

En forløbskoordinator tager udgangspunkt i de spørgsmål eller bekymringer, som du og dine pårørende har. Alle henvendelser er derfor relevante.

Hvornår kan man søge kontakt til forløbskoordinatoren?

Du og dine pårørende kan kontakte forløbskoordinatoren, så snart du er henvist til Afdeling for Urinvejssygdomme.  Forløbskoordinatorerne arbejder inden for hver sit sygdomsområde. Nedenfor kan du eller dine pårørende finde og kontakte en forløbskoordinator.

Mistanke om kræft eller kræft i nyren

Jannie de Fondaumière er primært forløbskoordinator for patienter med mistanke om kræft eller kræft i nyren.

Telefon: 38 68 60 87
Alle hverdage kl. 8.00 - 14.00

Mistanke om kræft eller kræft i prostata

Lone Brøgger er primært forløbskoordinator for patienter med mistanke om kræft eller kræft i prostata.

Telefon: 38 68 60 45
Alle hverdage kl. 8.00 - 14.00

Mistanke om kræft eller kræft i urinblæren og urinlederen

Dorte Nielsen er primært forløbskoordinator for patienter med mistanke om kræft eller kræft i urinblæren og urinlederen.

Telefon: 38 68 98 84
Alle hverdage kl. 8.00 - 14.00


Redaktør