Om forskning i Afdeling for Urinvejssygdomme

Forskningsenheden i Afdeling for Urinvejssygdomme 

Forskningsenheden i Afdeling for Urinvejssygdomme er centrum for afdelingens forskning, som bidrager til den bedst mulige patientbehandling - både nu og i fremtiden. 

Det gør vi gennem forskning af høj international kvalitet, som skal udvikle og effektivisere afdelingens eksisterende behandlings- og plejearbejde og udvikle nye behandlinger indenfor området. 

​​Udover forskningen gennemfører afdelingen kvalitetsprojekter, der skal sikre en høj og ensartet kvalitet af de forskellige behandlinger. 

Afdelingen forsker bredt indenfor området, men retter sig særligt mod: 

  • Prostatakræft
  • Godartet forstørrelse af prostata
  • Hyppig vandladning og urininkontinens
  • Rejsningsbesvær
  • Mandlig infertilitet

​​​Vi samarbejder med andre afdelinger på hospitalet samt andre hospitaler og universiteter, såvel nationalt som internationalt.​

Læse mere om vores aktuelle forskning og enheden på vores hjemmeside. 

Redaktør