Deltagelse i forskningsprojekter

​Deltagelse i forskningsprojekter

​Som patient kan du ved indlæggelse eller ambulant besøg blive spurgt om, du ønsker at deltage i et forskningsprojekt. Hvis du bliver spurgt om dette, har du krav på mundtlig og skriftlig information og betænkningstid. Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil deltage. 

 Læs mere om dine rettigheder.

Hvis du ønsker at deltage i et forskningsprojekt, skal du give dit samtykke, men du kan når som helst trække dig fra et projekt. Det vil ikke få betydning for din videre behandling på afdelingen.

Vores projekter er godkendt af relevante myndigheder

Alle afdelingens forskningsprojekter er godkendt af Videnskabsetisk Komité, Sundhedsstyrelsen og/eller Datatilsynet.

Redaktør