Uddannelsessøgende

​Afdeling for Urinvejssygdomme deltager i uddannelsen af de fleste faggrupper indenfor sundhedsvæsenet​

Sygeplejestuderende.

Afdelingen har ansat en koordinerende klinisk vejleder  og en kliniske vejleder til at varetage de sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelevernes uddannelse. Afdeling for Urinvejssygdoome modtager sygeplejestuderende i modul 1, 2, 4, 11 og 12. Nedenfor kan du gå ind under de enkelte moduler og læse nærmere om den kliniske undervisning, typiske patientforløb på Urologisk afdeling og vores forventninger til dig som studerende. Endvidere kan du finde en liste med anbefalet litteratur tilpasset det enkelte modul. ​

Modul 1

Modul 2

Modul 4

Modul 11

Modul 12

 

Medicinstuderende  

Afdelingen deltager i det kliniske uddannelsesforløb for medicinstuderende på både bachelor- og kandidatniveau. 

Vi modtager bachelorstuderende på 7 dages tidlig klinisk ophold, hvor de studerende får kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet mellem faggrupperne på et hospital. 

Ligeledes modtager vi kandidatstuderende i 5 ugers klinisk ophold i grundlæggende klinik, som afsluttes med en mundtlig eksamen. På opholdet introduceres de studerende til den praktiske kliniske hverdag. 

Udover de kliniske uddannelsesforløb deltager afdelingen også i introduktionen til medicinstudiet for nye studerende.  2 gange om året har vi studerende på en erhvervsdag, hvor de får en oplevelse af miljøet på en hospitalsafdeling, og hvordan det er at arbejde som læge.

En gruppe af faste overlæger og afdelingslæger er ansvarlige for de studerenes forløb på afdelingen.

Til planlægning af den lægelige videreuddannelse har afdelingen udpeget uddannelsesansvarlige overlæger.

Læger.

KBU, Introduktion til Urologi. KBU lægen har primært som ansvarsområde at modtage elektive og akutte patienter deætage i stuegang, fungere som assistent på operationsgangen og varetage vagtfunktion.

Introduktionsuddannelse til det urologiske speciale: Afdeling for Urinvejssygdomme deltager i speciallægeuddannelsen  med 7 et årige introduktionsstillinger som kvalificere til at søge hoveduddannelse i Urologi. Læger med en introuddannelse i kirurgi, behøver kun 6 måneder. Lægerne vil primært være ansat i forvagtsfunktionen, deltage i stuegang, operation(under supervision) og ambulatoriet

Hoveduddannelsen; som højt specialiseret enhed i urologi varetager Afdeling for Urinvejssygdomme mindst to år af hoveduddannelsen til speciallæge i Urologi for 2/3 af urologer, der uddannes i Region Øst (5 pr. år). Mindst 18 måneders uddannelse foregår i bagvagtsfunktion med selvstændig funktion på operationsgang, i ambulatoriet, stuegang og vagt. Der er altid mulighed for at søge assistance hos en ældre kollega (Overlægebagvagt)

Redaktør