Kompetenceudvikling sygeplejersker

​​Afdelingen arbejder med strategisk kompetenceudvikling for at udvikle den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer i forhold til afdelingens udviklings-, kvalitets- og driftsmål. Afdelingen har en kultur, hvor kompetenceudvikling og uddannelse er en naturlig del af det daglige arbejde, og alle føler ansvar for, at læring finder sted i dagligdagen

På denne side kan du finde afdelingens materiale til uddannelsesforløb i urologisk sygepleje. Alle nyansatte sygeplejersker gennemgår forløbet.​​


Kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker i Afdeling for Urinvejssygdomme 

I Afdeling for urinvejssygdomme er kompetenceudvikling for sygeplejersker et særligt fokusområde. Vi ønsker at give sygeplejerskerne mulighed for målrettet og struktureret kompetenceudvikling til gavn for patienterne, samt en målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte sygeplejerske. 

Se kompetenceudviklingsprogrammet for sygeplejersker i Afdeling for Urinvejssygdomme

Introduktion og oplæringsprogram 

Oplæringspakker er udarbejdet til at sikre, at du som nyansat sygeplejerske får et fyldestgørende kendskab til enkeltstående emner indenfor urologisk sygepleje, eks. Pleje af kateter eller pleje til terminale patienter.

Den enkelte pakke indeholder forskellige emneord, som er uddybet således at den nyansatte sikre sig den grundlæggende viden indenfor de enkelte områder. Der er sat links til de forskellige oplæringspakker, som skal læses for at kunne udføre den gældende opgave.

Læs mere om Introduktion og oplæringsprogram 

Forløbsbeskrivelser 

​​Korte beskrivelser der giver et overblik over de enkelte urologiske sygdomme. Beskrivelserne omhandler sygdomme i prostata, blære, nyre, scrotum, penis samt kontinens problematikker.

Beskrivelserne indebærer alt fra symptombeskrivelser, årsag, udredning og behandling. Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet til nyansat plejepersonale i Afdeling for Urinvejssygdomme.  Der er mulighed for at få mere viden fra de oplyste links, der fremgår under de forskellige forløbsbeskrivelser.

Læs mere om forløbsbeskrivelser 

Redaktør