​​​

Ordbog

​Her kan du få forklaring på nogle af de fagudtryk, som vi anvender på Afdeling for Røntgen og Skanning. Har du forslag til ord til listen, så send dem gerne til os.

Ordbogen forklarer nogle af de begreber, vi anvender på Afdeling for Røntgen og Skanning. Vi tilstræber, at kommunikere på "dansk", men  af og til så er fagbetegnelser nyttige, idet de dækker over et samlet fagligt koncept, som kan være vanskeligt at formidle kort, når det oversættes til dansk.​

Har du forslag til ordbogen, så send dem til os: HEH-Radiologisk.Afdeling.X@regionh.dk

Billeddiagnostik

​Billeddiagnostik eller radiologi er det medicinske speciale, der tidligere blev kaldt "røntgen". Billeddiagnostik omfatter diagnosticering og behandling ved brug af billeddannende teknikker som eksempelvis røntgenstråler (røntgenundersøgelse og CT skanning), ​​lydbølger (ultralyd) og magnetisk resonans (MR skanning).

Biopsi

Vævsprøver (biopsier) kan tages fra forskellige typer væv i kroppen og undersøges nærmere i mikroskop. I mikroskopet kan lægen fx. se, om der er kræftceller til stede, og hvilken type kræftceller det drejer sig om.​

CT​​ 

​​CT står for Computed Tomography, der betyder tværsnitsfotografering. En CT skanner er en videreudvikling af det almindelige røntgenapparat. ​

CT teknikken adskiller sig fra røntgen ved, at man benytter en mere avanceret metode til at registrere strålerne end ved en almindelig røntgenundersøgelse, og at man bruger en computer til at sætte målingerne sammen til et billede.​ Dette gør det muligt at lave billeder i tværsnit og tre dimensioner. Fordelen med denne metode er, at den kan påvise meget små forandringer, og at den i en vis udstrækning kan skelne mellem muskler, led og væv.​

Feedbackmøde

Feedbackmøde er direkte patientfeedback.
Patienter fortæller os på et møde, hvordan de har oplevet at blive undersøgt på afdelingen. Vi får viden om patienternes erfaringer og oplevelser med undersøgelsesforløbet. Den viden, kan vi bruge i vores arbejde med kvalitetsudvikling og patientsamarbejde. Få mere information om Direkte patientfeedback på Region Hovedstadens hjemmeside.

​​​​MR

​Magnetisk Resonans Imaging (billedfremstilling) forkortes som MRI eller MR.

En MR skanner består af en kraftig magnet, en radiosender, en radiomodtager (antenne) og en computer. Disse komponenter spiller sammen på en sådan måde, at de fremstiller billeder af det indre af kroppen. Computerteknologi gør det muligt, at fremstille billeder i mange forskellige planer. Der findes mange teknikker, som kan bruges til at påvirke MR-signalerne til at fremhæve bestemte typer væv​.

​Radiograf​

Udfører røntgenundersøgelser, CT skanninger, MR skanninger og Ultralydsundersøgelser. De er specielt uddannet til dette arbejde og ved derfor, hvordan undersøgelserne udføres på en forsvarlig måde.

Radiolog

Læge, der har en specialuddannelse. En radiolog er uddannet til at beslutte, hvilke undersøgelser, der er bedst i hvilke situationer, udføre de mere komplekse undersøgelser samt til at analysere og beskrive de undersøgelser, der bliver foretaget på en Afdeling for Røntgen og Skanning.

​​Radiologi

​Radiologi betyder læren om stråling. ​ Indenfor det medicinske speciale omhandler det brugen ​​​af billeddiagnostiske undersøgelser til at diagnosticere og behandle sygdomme. ​Radiologien var oprindeligt læren om røntgenundersøgelser, men ​udviklingen har tilføjet en række andre billeddannende teknikker til det radiologiske område som eksempelvis ​ultralyd, computertomografi (CT), nuklearmedicin, positronemissionstomografi (PET) og magnetisk resonans (MR).

Sonograf

​En sygeplejerske eller radiograf, der er videreuddannnet indenfor ultralyd. Sonografen kan selvstændigt udføre og beskrive ultralyskanninger, som de er trænet i.

Utilsigtede hændelser

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.


Redaktør