​​

Hvem er vi

Vi er en afdeling med ca. 300 ansatte, der udfører de fleste former for billeddiagnostik der foretages på afdelinger for Røntgen og Skanning. Vi har international ekspertise og bruger de nyeste undersøgelsesmetoder. Vi udfører ca. 350.000 undersøgelser og behandlinger om året.

​Hvem er vores patienter

Når man er henvist til Afdeling for Røntgen og Skanning er det som led i behandling, udredning af en sygdom eller som led i et kontrolforløb af en allerede kendt sygdom. Vi modtager patienter fra hospitalet sengeafsnit og klinikker samt fra praktiserende læger og speciallæger.

Hvilke undersøgelser udfører vi

Vi udfører røntgenundersøgelser, CT skanninger, MR skanninger og ultralydskanninger. Derudover foretager vi interventionsundersøgelser og - behandling.

Organisering

Afdeling for Røntgen og Skanning bor på både Herlev- og Gentofte hospital.

Opdelt i team

Afdelingen er organiseret i team, der har kompetencer og særlig viden indenfor de radiologiske subspecialer og de forskellige typer af apparatur, vi bruger.

Teaminddeling på Herlev Hospital:

Torso team

Her arbejder læger, der har særlig viden om undersøgelser, der viser noget om :

  • Nyre- og urinvejssygdomme
  • Blodsygdomme
  • Kræftbehandling
  • Mave-, Tarm og Leversygdomme
  • Børn - og Unge sygdomme

Teamet varetager desuden afdelingens Ultralydfunktion. Her arbejder udover læger også sonografer.

Muskelskeletal- og Neuro team

Her arbejder læger, der har særlig viden om undersøgelser, der viser noget om:

  • Led- og Knoglesygdomme
  • Hjernesygdomme

CT team

I CT teamet arbejder der radiografer der har særlig viden om betjening af CT skannere og udførelse af undersøgelser i CT skannere.

Radiografi team

I Radiografi teamet er der radiografer der har særlig viden om betjening af almindelige røntgenapparater og gennemlysningsapparartur. Undersøgelser teamet udfører er røntgenfotografering af knogler, lunger samt større undersøgelser, hvor der bruges gennemlysning.

MR team

I MR teamet arbejder der radiografer der har særlig viden om betjening af MR skanninger og udførelse af undersøgelser i MR skannere.

Teaminddeling på Gentofte Hospital

Muskelskeletal team

Her arbejder læger og radiografer, der  har særlig viden om undersøgelser, der viser noget om led- og knoglesygdomme. Almindelige røntgenundersøgelser og MR-skanninger varetages i dette team.

Torso team

Her arbejder læger, radiografer og sonografer, der har særlig viden om undersøgelser, der viser noget om sygdomme i kroppen og kroppens indre organer. CT-skanninger og ultralydskanninger varetages i dette team.​

Redaktør