​​​

Forskning - for patienter

​Du kan bidrage med værdifuld viden - som patient på Røntgen og Skanning kan du blive spurgt, om du vil deltage i et af vores mange forskningsprojekter.

Forskningsenheden på Afdeling for Røntgen og Skanning er en del af Københavns Universitet og medvirker i mange forskningsprojekter.

Forskningen bliver bl.a. brugt til at udvikle endnu bedre undersøgelsesprocedurer og nye behandlinger.

I forbindelse med vores forskningsprojekter kan du blive spurgt, om du har lyst til at deltage. Det er naturligvis frivilligt. Du har altid betænkningstid, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage uden det får betydning for udførelsen af din undersøgelse.

Overvejer du at deltage i et forskningsprojekt som forsøgsperson kan du orientere dig om dine muligheder og rettigheder hos National Videnskabsetisk komité.

Find flere informationer om at være forsøgsperson på NATIONALE VIDENSKABSETISK KOMITÈ´s hjemmeside,


Redaktør