​​​​​​

Ressourcer, personale og patientgrupper

​Her kan du læse om ressourcer, personale og patientgrupper i afdelingen

Vi behandler/kontrollerer ca. 100 patienter dagligt i afdelingen​. Der er 4 ambulante operationsstuer, hvor der foretages operationer i lokalbedøvelse.

Der er 6 stuer til forundersøgelse og kontrol af patienter, heraf en sårklinik og en sygeplejeklinik.

Afdelingen har egen operationsgang med 3 operationsstuer, hvor der udføres operationer i fuld bedøvelse. ​​

Patientgrupper:

 • Modermærkekræft
 • Hudkræft
 • Rekonstruktion af bryst efter cancer
 • Fjernelse af overskydende hud efter massivt vægttab
 • Rekonstruktion efter tab af væv pga. infektion eller traume.

Personalet;:

 • Der er ansat overlæger, afdelingslæger, 1.reservelæger og reservelæger
 • Der er ansat sygeplejersker, sosu-assistent, lægesekretærer, sygeplejesekretærer og en klinisk fotograf.
 • Der er medicinstuderende, sygeplejestuderende og lægesekretærstuderende-/elever

Vores overordnede mål er:

 • at sikre den enkelte patient en faglig korrekt, effektiv, serviceorienteret og individuelt baseret undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje
 • at patientens ønske om kontinuitet, information, og anvendelse af moderne teknologi ved undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje i videst mulig udstrækning efterkommes
 • at patienten får faglig og etisk forsvarlig viden om sin sygdom, ud fra den enkeltes behov og ønsker
 • at udvikle og tilpasse den plastikkirurgiske undersøgelse, behandling, efterkontrol og pleje på baggrund af de nyeste udviklings- og forskningsresultater


Redaktør