Din medvirken i forskningsprojekter

​som patient kan du blive spurgt om du vil medvirke til forskningsprojekter

​Forskning

For at forbedre undersøgelses- og behandlingsmetoder er det nødvendigt at forske. Mens du er indlagt, kan du derfor blive spurgt om at deltage i et forskningsprojekt. 

Det er naturligvis frivilligt at deltage, og det kræver dit udtrykkelige samtykke, givet på baggrund af en grundig skriftlig og mundtlig information. Selv om du har sagt ja, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

​Under din indlæggelse foretages en lang række undersøgelser, som alene skal belyse dit sygdomstilfælde. Undersøgelsesresultaterne bliver gemt og kan anvendes til kontrol af din sygdom og til sygehusets løbende kvalitetskontrol. Hvis man senere planlægger at bruge oplysningerne videnskabeligt, skal den videnskabsetiske komité altid spørges først. Komitéen garanterer, at loven på dette område er overholdt.

Du kan deltage under indlæggelse

På afdelingen uddanner vi  læge- og sygeplejestuderende. Du kan blive spurgt om at medvirke i denne undervisning. Hvis det sker, vil du forinden blive orienteret af den læge eller sygeplejerske, som skal undervise. Derefter kan du selv tage stilling til, om du ønsker at være med.

Redaktør