Sygeplejestuderende

​Uddannelsesmæssige rammer for sygeplejestuderende i Afdeling for Plastikkirurgi

​​

Plastikkirurgi sengeafsnit 1, operationsafsnit og Plastikkirurgi, klinik 1 er godkendt som klinisk uddannelsessted og varetager uddannelsesforløb for sygeplejestuderende på 1. semester, 2. semester og 6. semester. Derudover stiller afdelingen sig til rådighed for studerende ved bachelorprojekter.

Afdeling for Plastikkirurgi varetager også uddannelsesforløb for social- og sundhedselever.

På operationsafsnittet og ambulatoriet varetager afdelingen  uddannelsesforløb for medicinstuderende og operationstekniker- elever. 

Afdeling for Plastikkirurgi har et læringsteam bestående af 4 kliniske vejledere og 1 klinisk underviser. I afdelingen er der mange erfarne sygeplejersker, der værdsætter at indgå i studierelevante relationer med de studerende. De kliniske vejledere har i samarbejde med afdelingens sygeplejersker ansvaret for den daglige uformelle refleksion og kontinuerlige bed-side learning. 


Som sygeplejestuderende på plastikkirurgisk operationsafsnit og klinik indgår man i en dynamisk og gensidig engageret relation med det øvrige personale. Afdelingen bestræber sig på at facilitere et optimalt læringsmiljø igennem et godt arbejdsmiljø, der er baseret på grundlæggende værdier som tillid, åbenhed, interesse og professionalisme.  Afdelingens mål er at skabe trygge og forudsigelige rammer af et højt kvalitetsmæssigt og fagligt niveau, der anerkender forskelligheder samt tilgodeser den enkelte studerendes studiebehov. 

Det er afdelingens hensigt at skabe et godt læringsmiljø ved at prioritere plads til at være studerende. Det prioriteres, at den studerende har plads, tid og rum til fordybelse og refleksion alene, med medstuderende samt vejleder.

Det forventes, at den studerende udviser studieaktivitet igennem personligt, socialt, fagligt engagement samt viser ansvarlighed og selvstændighed. Det forventes, at den studerende løbende opdatere sin studieplan og italesætter den i dagligdagen.

 

Redaktør