Medicinstuderende

​Her kan du læse om uddannelsesplanen for medicinstuderende på Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital og Københavns Universitet

​​​

Afdelingen har som specialafdeling i plastikkirurgi ret omfattende undervisningsforpligtelser, som omfatter undervisning af medicinske studenter, sygeplejestuderende, lægesekretærelever med flere.  

Afdelingen lægger vægt på, at såvel studerende som yngre læger får et relevant klinisk og teoretisk uddannelsestil­bud. Det forsøger vi at opnå både ved den daglige arbejdstil­rettelæggelse, ved instruktion og supervision og ved struktureret undervisning.

Den præ graduale undervisning til medicinstuderende gives i 1. semester (bachelor) som det vi kalder "flue på væggen", i 1. semester kandidat (klinisk ophold) og i 2. semester kandidat; her gives 4 forelæsninger under TEMA:
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Plastikkirurgi med tilhørende holdundervisning (SAU).

Bachelor og kandidatopgave
De studerende har efter ansøgning mulighed for at blive vejledt i både bachelor og kandidatopgave på afdelingen. 

Klinisk ophold
Klinisk ophold på 1. semester kandidat er af 6 ugers varighed. De 4 uger foregår på Afdeling for Plastikkirurgi og de 2 uger på Afdeling for brystkirurgi i en forud aftalt rotation.

Hovedformålet med det kirurgiske kliniske ophold er at træne de basale kliniske færdigheder, få indblik i, hvordan de almindelige sygdomme præsenteres, diagnosticeres og behandles. De studerende lærer her at optage en kirurgisk journal, vurdere patienten med henblik på det planlagte indgreb, samt erhverve sig kompetencer i mindre procedurer såsom at anlægge venflon, blærekateter mv. samt at lære at suturer sår. Herudover får de medicinstuderende mulighed for at lære om de lidelser og tilstande, som vi behandler på Afdeling for Plastikkirurgi. De studerende tilknyttes en yngre læge, som fungerer som praktisk tutor for dem, men alle lægerne og sygeplejerskerne deltager i undervisningen ad hoc.

Der undervises desuden på et ugentligt møde på ca. ½-1 time mellem de studerende og den kliniske lektor, hvor der dels kort gennemgås teoretisk undervisning, og dels følges op på de udfordringer/problemer, som opstår i dagligdagen for de studerende.

Der er fra Københavns Universitet planlagt kliniktimer i de forskellige kirurgiske specialer ca. en gang om ugen under det kirurgiske ophold, almindeligvis mellem kl. 13 og 15 (2 cases).

Til disse timer forbereder en eller to studenter fremlæggelse af journal på en patient.

Der fremlægges anamnese og objektiv undersøgelse (patienten deltager), og dette danner grundlag for diskussion med de øvrige studerende med lektor som formidler.

Generelt gælder, at der er tale om uddannelsestilbud, som forudsætter selvstændigt initiativ. Det er en forudsætning, at den enkelte selv aktivt opsøger de aktiviteter og opgaver, som giver uddannelse og aktivt søger bistand/supervision hos afdelingens læger og sygeplejersker.

Klinikopholdet afsluttes med en praktisk mundtlig eksamen.

Klinisk lektor: Overlæge, dr.med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich.

Skriv en mail til overlæge, dr. med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich


Redaktør