Forskningsstrategi

​Fokus for forskning og udvikling er inden for basal forskning samt målrettet diagnostik af kræftsygdomme og godartede lidelser med henblik på individualiseret (targeteret) behandling.

Forskningsstrategi

På Afdeling for Patologi på Herlev Hospital er der tre hovedopgaver

  • Kerneydelsen, som er diagnostik og rådgivning
  • Forskning og udvikling, som især er inden for translationel forskning til brug for præcisionsmedicin samt latoratorieteknikker, herunder molekylærpatologi
  • Uddannelses- og kompetenceudvikling, som dækker både det præ- og det postgraduate område

Forskning og udvikling er afgørende for, at Afdeling for Patologi på Herlev og Gentofte Hospital til enhver tid er centralt placeret i udviklingen af patologifaget nationalt og internationalt. Desuden vil forskning og udvikling være medvirkende til, at afdelingen kan levere den optimale diagnostik på internationalt niveau og dermed sikre den bedste patientbehandling i samvirke med de kliniske afdelinger.
Denne forskningsstrategi beskriver, hvordan det sikres, at området fortsat prioriteres højt i afdelingen.
Strategien tager udgangspunkt i Region Hovedstadens forskningsstrategi. 

Fokusområder for afdelingens forskning

Afdelingen har 4 større forskningsområder:

  • Brystkræft
  • Hæmatopatologi
  • Tarmkræft og kronisk inflammatorisk tarmsygdom
  • Gynækologisk kræft

Herudover har afdelingen en række mindre forskningsområder inden for bl.a. uropatologi, hudpatolog og nefropatologi.
Afdelingen prioriterer desuden forskning i laboratorieteknikker.

Redaktør