​​

Laboratorieområder

​ Laboratoriet arbejder i flow, som beskrives nedenfor

Laboratoriet arbejder i følgende områder (flow):

Flow 1

Flow 1 dækker: Modtagelse, Simpel udskæring, Kompleks udskæring, Præparering  og Indstøbning

Flow2

Flow 2 dækker: Blokoplægning, Skæring manuel og automatisk, Farvning, Specialfarvning, Aflevering, Frysesnitsundersøgelser, Makrobeskrivelser og udtagelse af væv til Biobank

Immunhistokemi flow

Dette flow tager sig af de immunhisto-/-cytokemiske analyser

Cytologi flow

​Cytologi flow tager sig af alle udstrygninger og væsker, samt præscreening af celleudstrygninger​

Molekylærlaboratorier

​I molekylærenheden udføres molekylærpatologiske analyser så som: Flourescens in situ hybridisering (FISH), polymerasekædereaktioner (PCR), methylerings- og sekventeringsanalyser

Redaktør