​​

Job og uddannelse

På afdelingen er ansat læger, bioanalytikere, molekylærbiologer, lægesektretærer og portører. 

Afdeling for Patologi uddanner læger, speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer

Job på Afdeling for Patologi

Stillingsopslag annonceres primært i elektroniske medier og altid på Herlev Hospitals hjemmeside om job og uddannelse og intranet.

Uddannelse

Prægraduat uddannelse

Læger

Medicinstudiets forløb er bestemt af Københavns Universitet.
Afdeling for Patologi forestår undervisning og eksamen for studerende på 7. og 12. semester.
Afdeling for Patologi vejleder desuden ved de studerendes bachelor- og kandidatopgaver.
Personale til uddannelsesopgaven:
Lektor, overlæge Alastair Hansen, tlf. 3868 3336
Skriv til Alastair Hansen
Lektor, overlæge Louise Klarskov, tlf. 3868 1791
Skriv til Louise Laurberg Klarskov
Lektor, overlægeLene B. Riis, tlf. 3868 1099
Skriv til Lene Buhl Riis

Bioanalytikere

Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse af 3,5 års varighed, der veksler mellem skole- og klinikophold. Den overordnede planlægning koordineres af Københavns Professionshøjskole.
Afdeling for Patologi modtager 6 studerende ad gangen i Semester 1, 2, 3, 6 og 7.
Klinikperioderne har en varighed af 2-15 uger.
Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.
Personale til uddannelsesopgaven:
Bioanalytikerunderviser Merete Hjort Larsen, tlf. 3868 9561
Skriv til Merete Hjort Larsen
Bioanalytikerunderviser Mette Wessel Frandsen,  tlf. 3868 9561

Lægesekretærer

Lægesekretæruddannelsen hører under Undervisningsministeriet. Lægesekretærelever er ansat i et to-årigt forløb i Region Hovedstaden med 3 praktikophold på forskellige hospitaler/afdelinger.
Afdeling for Patologi modtager én elev ad gangen.
Personale til uddannelsesopgaven:
Sekretariatet
Tlf. 3868 9761


Postgraduat uddannelse

Speciallægeuddannelsen

Speciallægeuddannelsens forløb er bestemt og defineret af Sundhedsstyrelsen og beskrevet i målbeskrivelsen.
Uddannelsen er opbygget med 1 år i introduktionsforløb og 4 år i hoveduddannelse.
Afdeling for Patologi har årligt 4 læger i introduktionsforløb og 7 læger i hoveduddannelse, hvoraf 1 i hoveduddannelses­forløb til retsmedicin.
Personale til uddannelsesopgaven:
Udd.ansvarlig overlæge Birgitte Bols, 3868 1405
Skriv til Birgitte Bols
10 hovedvejledere
Redaktør