Patologiafdelingen fik topplacering

​Ved inspektorbesøg fra Sundhedsstyrelsens uddannelsespris i Patologiafdelingen i juni 2016 fik afdelingen det højest mulige antal points i alle kategorier. Sammen med to andre afdelinger var afdelingen således nomineret blandt de tre bedste afdelinger i hele landet.In


Overlæge og uddannelsesansvarlig Birgitte Bols (tv.) superviserer her Sofia Svensson, der er under uddannelse. Sofia undersøger et stykke tyktarm fra en operation for tyktarmskræft. Undersøgelsen er uundværlig for at sikre den rigtige diagnose og derved den rigtige efterbehandling af den enkelte patient. Desuden også en form for evaluering af om den strategi, der blev lagt for det pågældende forløb og operation, var korrekt. Noget af vævet bliver desuden sendt til regionens biobank til forskning. 

Der er udbredt speciallægemangel i vores speciale, og det ser ikke ud til at ændres foreløbig. Den eneste måde, vi kan rekruttere både de yngste introlæger og færdige speciallæger, er ved at kunne tilbyde det allerbedste uddannelsesmiljø med gode muligheder for personlig udvikling og herunder muligheder for forskning, siger uddannelsesansvarlig overlæge i Patologiafdelingen Birgitte Bols og fortsætter:
 
- Jeg mener, at det langt hen ad vejen drejer sig om at plukke lavthængende frugter i en travl og til tider uforudsigelig hverdag. Vi lever i en tid, hvor vi skal være effektive, så vi skal også finde en vej til hurtigt at gøre vores unge læger kompetente og selvstændige, siger Birgitte.
 
Afdelingen har arbejdet målrettet for at sikre struktur i uddannelsesforløbene. Alle skal føle sig ventet og velkomne, både fra ansættelsestidspunkt og ved introduktion.
 
- Der foreligger uddannelsesprogrammer for alle ansættelser, og derudover udarbejdes individuelle planer for alle uddannelsessøgende. Sidstnævnte justeres ved individuelle behov. På den måde optimeres udbyttet for den enkelte, siger Birgitte.
 
Ét evalueringsværktøj
Til at løfte kompetenceniveauet i gruppen af yngre læger anvendes det canadiske evalueringsværktøj EPA (Entrustable Professional Activities). Et værktøj, der opleves som et uhyre enkelt og meget anvendeligt redskab til at bedømme aktuelt kompetenceniveau inden for enkelte arbejdsopgaver og har kunnet erstatte alle de evalueringsværktøjer, afdelingen tidligere har anvendt.

 
- Det har været en stor gevinst for os at anvende EPA og i det værktøj samle alle evalueringer. Samtidig giver resultatet af analysen enestående mulighed for samtale mellem vejleder og uddannelsessøgende. Det skaber videreudvikling og refleksion hos uddannelsessøgende, siger Birgitte Bols.
 
Fokus på selvstændighed
Som nævnt har afdelingen har også et skarpt fokus på, at de læger, der er under uddannelse får træning i at arbejde selvstændigt:

 
- Det er meget vigtigt, at der hele tiden arbejdes med denne selvstændiggørelse, uden at det går ud over patientsikkerheden. Vores diagnoser skal være 100 % korrekte hver gang. Man kan ikke blive en dygtig patolog uden dette meget vigtige mål. Her kommer EPA'en igen ind som en hjælp til at opnå dette, siger Birgitte Bols.
 
Nyt projekt på vej
Afdelingen har ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene. Næste projekt, Birgitte Bols har i støbeskeen, er udviklingen af et specialespecifikt vejlederkursus, som skal understøtte, at alle vejledere er fuldstændig klædt på til opgaven og er med til at sikre, at uddannelsen af unge læger har høj prioritet i hverdagen.

 
Afdelingen har siden 2012 arbejdet særligt fokuseret med tilrettelæggelsen af efteruddannelsen. I 2012 blev Patologiafdelingen fysisk fusioneret med Patologiafdelingen på Nordsjællands Hospital. Birgitte Bols har været uddannelsesansvarlig overlæge i Hillerød fra 2006 og på den fusionerede afdeling fra 2012. I 2016 blev hun medlem af ledelsesteamet i afdelingen, hvilket har gjort mulighed for øget fokusering på uddannelse uden tab for produktionen.
 
Vinder af Sundhedsstyrelsens uddannelsespris endte med at blive Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.


Redaktør