Analyse af prøver - Hvordan foregår det

​Dette er en kort gennemgang af hvordan vi analyserer prøver på Afdeling for Patologi. ​

​​

​Modtagelse

Når vi modtager en prøve fra hospitalet eller speciallæger, skal vi først registrere prøven i vores patologisystem, så vi kan identificere prøven gennem alle vores processer. Her er det vigtigt at prøven både er mærket med rekvisitionsnummer og patientens navn og cpr.nr.

Beskrivelse

Prøven beskrives med mål for vævsprøver, farve og konsistens for væsker.
Vævsprøver skæres nogle gange i flere stykker, så der kan ses på forskellige områder.

Præparation (behandling af prøven)

Denne består for vævsprøver i at vandet fjernes og erstattes af paraffin, så vævet bliver hårdt. Denne proces kan vare op til 48 timer. Vævsprøver skal efter afvandingen skæres i meget tynde snit på ca. 3 mikrometer og lægges på et glas. Væsker skal centrifugeres, så cellerne samler sig og kan stryges ud på et glas​

Farvning

Alle prøver farves med nogle farvestoffer, der kan synliggøre celler og andre vævsstrukturer. Desuden kan vi påvise proteiner og DNA/RNA ved molekylærbiologiske metoder.

Mikroskopi

Alle prøver mikroskoperes og der stilles en diagnose, som sendes til den afdeling eller læge, der tog prøven.

​Arkivering

Vi arkiverer alle prøver, så vi senere kan finde den frem og lave yderligere analyser.

Redaktør